รับโอน รับย้าย ข้าราชการ
     
  ประกาศรับโอน รับย้าย ข้าราชการ  
 
   
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรบุคค ร.พ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
17
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 1 ตำแหน่ง
40
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้
132
กรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
42
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กลุ่มภาระกิจวิชาการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
21
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
65
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มภาระกิจวิชาการ โรงพยาบาลสงฆ์
39
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
33
   
 
     
     
 
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  388065        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์