รับโอน รับย้าย ข้าราชการ
     
  ประกาศรับโอน รับย้าย ข้าราชการ  
 
   
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5882 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
34
กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกลุ่มภารกิจอำนวยการ 
102
   
 
     
     
 
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  607566        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์