รับโอน รับย้าย ข้าราชการ
     
  ประกาศรับโอน รับย้าย ข้าราชการ  
 
   
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรบุคค ร.พ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
45
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 1 ตำแหน่ง
63
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้
246
กรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
77
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กลุ่มภาระกิจวิชาการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
30
   
 
     
     
 
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  415477        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์