สมัครงาน
     
  ประกาศรับสมัครงาน  
 
   
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักประชาสัมพันธ์ และนักโภชนาการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน
13
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี
230
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา
133
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏบัติงานที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์
219
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
452
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข ปฏิบัติงานที่สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์
465
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
422
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมการแพทย์
1384
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 17 เมษายน 2557)
318
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
250
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา
94
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
58
   
 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
94
   
 
     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
 
   
   
 
  ***มีปัญหาในการรับสมัครงาน ติดต่อ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล ติดต่อคลิกที่นี้  
     
 
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  311270        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์