เบาหวานอย่าเบาใจปล่อยให้ขึ้นตาอาจบอดได้ (2016-04-29)
  ขอเชิญทำข่าว พิธีเปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ชั้น 9 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน (2016-04-26)
  แพทย์แนะอยู่อย่างไรเมื่อคนข้างกายเป็นโรคลมชัก (2016-04-25)
  หมอเตือนตากแดดจ้า เสี่ยงมะเร็งผิวหนัง (2016-04-22)
  แพทย์แนะเลี่ยงเครียดลดเสี่ยงไมเกรน (2016-04-04)
  ขอยกเลิกเชิญทำข่าว : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม ระหว่างกรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม (2016-03-28)
  ขอเชิญทำข่าว การประชุมพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ ด้านทันตกรรมในประชาคมอาเซียน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (2016-03-28)
  แพทย์ชี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบพบบ่อยในผู้หญิง แนะอย่าปล่อยเรื้อรังอาจเป็นโรคไตได้ (2016-03-23)
  ขอเชิญทำข่าว การเปิดกิจกรรม Lerdsin Sarcoma Day 2016 (มะเร็งกระดูก) วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00น. ณ โรงพยาบาลเลิดสิน (2016-03-23)
  แพทย์แนะปัญหากลิ่นตัวเหม็นในหน้าร้อนแก้ไขได้ (2016-03-17)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th