ขอเชิญร่วมแถลงข่าว เปิดตัว กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบนผลิตได้เองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก (2017-03-22)
  ดีต่อใจออกกำลังกาย ห่างไกลโรค (2017-03-10)
  กรมการแพทย์เตือนผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อม (2017-03-07)
  ขอเชิญทำข่าว การอบรมทักษะการคัดกรอง/ประเมินและดูแลผู้สูงอายุและการจัดทำ Elderly Health Profile ของสถานบริการ โดยใช้โปรแกรม Aging health data (2017-03-07)
  กรมการแพทย์แนะแม่ตั้งครรภ์พบหมอตามนัด ป้องกันเด็กสมองพิการ (2017-03-03)
  กรมการแพทย์จับมือ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน) พัฒนาความร่วมมือโรคมะเร็ง (2017-03-02)
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพผู้ป่วยไร้ญาติ (2017-02-28)
  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2559 (2017-03-07)
  นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันก่อน (2017-02-27)
  เลเซอร์หน้าใสสุดฮิต หมอเตือนดูแลผิดเสี่ยงหน้าพัง (2017-02-27)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th