ขอเชิญทำข่าว วันโรคลมชัก วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30น. ณ งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันประสาทวิทยา (2016-02-05)
  มะเร็งป้องกันและลดเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง (2016-02-02)
  กรมการแพทย์เปิดตัวโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรทั่วไทย (2016-02-01)
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จับมือสหรัฐอเมริกาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2016-01-29)
  แพทย์เผยโรคตาที่พบบ่อย เตือนไม่มีอาหารเสริมรักษาโรคตาได้ (2016-01-29)
  พิธีเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ - สามเณร (2016-01-26)
  กรมการแพทย์เตือนอากาศแปรปรวนทำให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย ชี้เด็ก - ผู้สูงอายุ - ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีโอกาสเสี่ยงสูง แนะควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ (2016-01-26)
  อุบัติเหตุจากอาการบ้านหมุน...อาจทำคุณเสียชีวิตได้ (2016-01-18)
  เชิญร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (2016-01-11)
  แพทย์เผยวิธีป้องกันโรคกรดไหลย้อน เตือนหากปล่อยไว้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง (2016-01-11)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th