แพทย์เตือนสาววัยงาม ระวังภัยเงียบโรคกระดูกพรุน (2016-10-20)
  ขอเชิญทำข่าววันกระดูกพรุนโลก (2016-10-19)
  ขอเชิญทำข่าวกรมการแพทย์เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2016-10-17)
  สธ.รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม เอกซเรย์เต้านมฟรีจังหวัดละ 84 คน ถวายเป็นพระราชกุศล (2016-11-30)
  แพทย์แนะผู้สูงอายุบริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์ (2016-10-13)
  ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างบุคลากรทางการแพทย์ด้านสมองเสื่อม (2016-10-11)
  ศิริราช กรมการแพทย์ สมาคมโรคสมองเสื่อมฯ ลงนามความร่วมมือร่วมต่อต้านและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในทุกมิติ (2016-10-10)
  เปิดประชุมการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม (2016-10-10)
  ขอเชิญทำข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดประชุมวิชการนานาชาติ ร่วมต่อต้านภัยสมองเสื่อ 2017 (2016-10-07)
  กรมการแพทย์จับมือเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ 4 มิติ (2016-10-07)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th