แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่1 (2014-10-17)
  รูปพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ กระทรวงสาธารณสุข(กรมการแพทย์ ประจำปี 2557) Download (2014-10-01)
  GES Survey Online วิธีการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์ (2014-08-05)
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้จัดประชุมวิชาการโภชนาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เรื่อง ความก้าวหน้าโภชนาการโรคมะเร็ง วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557  (2014-07-10)
  ขอเรียนเชิญ ผู้มีเมตตาจิต ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศพผู้ป่วยไม่มีญาติ ในวันพุธที่ 9 ก.ค. 2557 ณ วัดอภัยทายาราม หรือร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีฯ ตามรายละเอียดที่แนบมา (2014-06-25)
  คำสั่งกรมการแพทย์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (03/05/2554)
  กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ (19/05/2554)
  แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมการแพทย์ แทนตำแหน่งอนุกรรมการที่ว่าง (08/06/2554)
  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขต (30/05/2554)
  แพทย์เผยหนุ่มสาว ปวดหลังเรื้อรัง สัญญาณเตือนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (2014-06-11)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th