กรมการแพทย์ห่วงใยพี่น้องผู้ประสบภัยแนะป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม (2017-01-12)
  อธิบดีกรมการแพทย์ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉิน (MERT) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตภาคใต้ (2017-01-10)
  ฤดูหนาวไวรัสเติบโตไว พบป่วยโรคผิวหนังอื้อ (2017-01-06)
  ชัก...อยากจะวิ่ง (2017-01-06)
  กรมการแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2016-12-27)
  อากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว หมอเตือนกลุ่มเด็กเสี่ยงปอดบวม (2016-12-26)
  แพทย์แนะวิธีเตรียมตัวในการเข้าเคารพพระบรมศพ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน (2016-12-22)
  ข้อมูลและภาพแถลงข่าว นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (2016-12-16)
  ปลายฝนต้นหนาวมาเยือน หมอเตือนระวังสุขภาพ (2016-12-15)
  ขอเชิญทำข่าว นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (2016-12-15)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th