การส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 2558 (2015-04-28)
  ประกาศขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล โครงการฌาปนกิจศพผู้ป่วยที่ยากไร้ ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ (2015-03-23)
  กรมการแพทย์ติวความรู้โรคมะเร็งสื่อมวลชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยมะเร็ง (2015-03-13)
  แพทย์ชี้เด็กป่วยควรได้รับนมแม่ต่อเนื่องตั้งแรกเกิด ชี้ยิ่งเด็กป่วย นมแม่ยิ่งมีประโยชน์ (2015-03-12)
  ลงทะเบียนประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
(รุ่น2 วันที่ 30 มีนาคม-1เมษายน 2558 หมดเขต 26 มีนาคม 2558) ขออภัยปิดรับลงทะเบียนที่ 2
 (2014-07-17)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์ใช้ทุนและพยาบาลผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน"  (2015-03-02)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเรื่อง โครงการพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้ (2015-02-12)
  ประกาศมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (2015-02-09)
  กรมการแพทย์ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิ (2015-01-23)
  กรมการแพทย์ ดึงศักยภาพผู้จัดการดูแลคนพิการอย่างเป็นระบบ (2015-01-21)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th