แพทย์ชี้ปัญหาไขมันในเลือดเกินส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (2014-11-26)
  แพทย์ชี้ “มะเร็ง” ตรวจพบเร็ว...รักษาหายขาด (2014-11-30)
  งานประชุมวิชาการนานาชาติ "32nd CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FLUORIDE, FLUOROSIS PREVENTION: FORM RESEARCH AT THE CELLULAR LEVER TO MITIGATION" ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2557 (2014-11-18)
  แพทย์แนะ “ ดูแลเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน" ไม่ให้เสี่ยงพิการ (2014-11-12)
  ประกาศเรื่อง ขอเรียนเชิญผู้มีเมตตาจิต ร่วมทำบุญการฌาปนกิจศพผู้ป่วยที่ยากไร้ ของมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยาในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดอภัยทายาราม(วัดมะกอก ด้านหลัง ร.พ.พระมงกุฎฯ) (2014-11-11)
  แพทย์ชี้“โรคหลอดเลือดสมอง” รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต (2014-10-29)
  กรมการแพทย์เปิดศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุครบวงจร (2014-10-29)
  แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่1 (2014-10-17)
  รูปพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ กระทรวงสาธารณสุข(กรมการแพทย์ ประจำปี 2557) Download (2014-10-01)
  GES Survey Online วิธีการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์ (2014-08-05)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th