กรมการแพทย์เผย 5 โรคตาพบมากในผู้สูงอายุ (2016-08-25)
  รวมใจปลูกปาล์มงาช้าง เพื่อแม่ของแผ่นดิน (2016-08-22)
  สธ.เผยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 (2016-08-22)
  หมดเตือนนักดื่ม สิงห์อมควัน เสี่ยงมะเร็งช่องปากมากกว่าคนปกติ 15 เท่า (2016-08-19)
  เปิดประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ (2016-08-18)
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพผู้ป่วยไร้ญาติ (2016-08-17)
  แพทย์ชี้อาชีมที่ใช้นิ้วมือมากเสี่ยงเป็น "โรคนิ้วล็อก" (2016-08-15)
  แพทย์แนะฝึกลูกทานผักผลไม้ลดเสี่ยงโรคขาดวิตามินซี (2016-08-11)
  เปิดประชุมวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (2016-08-10)
  สธ.ประกาศความสำเร็จมอบขาเทียมคนพิการทั่วไทย ครบ 100% (2016-08-08)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th