ประชาสัมพันธ์ชุดรวมปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2015-05-14)
  ขอความร่วมมือในการติดบัตรแสดงตนภายในอาคารกรมการแพทย์ (2015-05-12)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์ใช้ทุนและพยาบาลผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน" เขต 12 (2015-05-11)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์ใช้ทุนและพยาบาลผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน" เขต 7 เขต 8 เขต 11 (2015-05-01)
  การส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 2558 (2015-04-28)
  ประกาศขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล โครงการฌาปนกิจศพผู้ป่วยที่ยากไร้ ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ (2015-03-23)
  กรมการแพทย์ติวความรู้โรคมะเร็งสื่อมวลชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยมะเร็ง (2015-03-13)
  แพทย์ชี้เด็กป่วยควรได้รับนมแม่ต่อเนื่องตั้งแรกเกิด ชี้ยิ่งเด็กป่วย นมแม่ยิ่งมีประโยชน์ (2015-03-12)
  ลงทะเบียนประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
(รุ่น2 วันที่ 30 มีนาคม-1เมษายน 2558 หมดเขต 26 มีนาคม 2558) ขออภัยปิดรับลงทะเบียนที่ 2
 (2014-07-17)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์ใช้ทุนและพยาบาลผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน"  (2015-03-02)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th