ประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 24-26 สิงหาคม 2558  (2015-07-24)
  ผลงานที่ได้รับคัดเลือก Oral Presentation ในการประชุมวิชาการคลอดมาตรฐานสำหรับสถานบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 (2015-07-22)
  มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จะดำเนินโครงการฌาปนกิจศพผู้ป่วยที่ยากไร้ ศพไม่มีญาติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ วัดอภัยทายาราม (2015-07-21)
  การบรรยายวิชาการกฏหมายการแพทย์ เรื่องระบบกฎหมายสวัสดิการการรักษาพยาบาล รวม 3 กองทุนสุขภาพ : ข้อดีข้อเสีย วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (2015-07-17)
  กรมการแพทย์อบรมแพทย์ AEC มุ่งพัฒนาการบริการโรคหลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ (2015-07-17)
  ประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 10-11 สิงหาคม 2558  (2015-07-16)
  แพทย์ห่วงวัยสูงอายุเสี่ยงอัลไซเมอร์ แนะฝึกคิด ฝึกจำ (2015-07-16)
  3 โรคร้ายในพระสงฆ์ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน (2015-07-14)
  ผลงานที่ได้รับคัดเลือก Oral Presentation ในการประชุมวิชาการคลอดมาตรฐานสำหรับสถานบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 (2015-07-02)
  ประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 11-12 (2015-06-15)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th