หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]
ภาพกิจกรรม
1947นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช”โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
1946นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับและบรรยายเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แก่คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ หออภิบาลคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
1945นายแพทย์ธนเดช สินธุเสก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
1944กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2559ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
1943นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และทีมพยาบาลกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมการประชุม “2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) Hospice-Palliative Care:มิติใหม่เชื่อมสาธารณสุขไทยไร้รอยต่อ” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
1942นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์โรคหายากแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
1941นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานแถลงข่าว “ ความคืบหน้าการรักษาโรคลมชัก นางสาวอารดา วงศ์ดีเลิศ” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพรัตนากร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
1940 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานแถลงข่าว เรื่อง “ ผู้ป่วยหญิงมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่”ที่เข้ารับการผ่าตัดจากแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
1939ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมกับชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษโดย Prof. Allen T. Bishop จาก Mayo Clinic U.S.A ในหัวข้อเรื่อง 1.Treatment of scaphoid nonunion:three decades of clinical and Experimental studies at Mayo Clinic 2.Treatment of upper extremity segmental bone loss:Current practice and future possibilities ณ ห้องประชุมนายแพทย์คงสุวรรณรัต ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
1938นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.04787  วินาที