หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงาน แถลงข่าว “รวมใจ..ไร้ตาบอดจากต้อกระจก 2560” โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบวุมิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด “International course training of Drug Treatment and Rehabilitation: Advance therapeutic Community” รุ่นที่ 3 ณ สถาบันธัญญารักษ์ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรการพัฒนาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ในภาวะภัยพิบัติหรือทีมเมิร์ทโดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ต้อนรับ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด “International course training of Drug Treatment and Rehabilitation : Advance therapeutic Community” รุ่นที่ 3 ณ สถาบันธัญญารักษ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนแนวทางการจัดทำหนังสือ Thailand Medical Services Profile (การแพทย์ไทย) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก (ชั้นปีที่4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุมอาทิตย์อุไรรัตน์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ รพ.ราชวิถี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2558 กลุ่มจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน จังหวัดแพร่และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค จังหวัดน่าน
นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับทีมแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหรือทีมเมิร์ทของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 19 คน ที่เดินทางกลับจากการปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบตู้น้ำดื่ม โครงการ "ดื่มอย่างมั่นใจ ไร้สารเรืองแสง" จากกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ข้าราชการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพระราชพิธี “ วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.06128  วินาที