หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก: Antibiotic Smart Use in Children” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประธานเปิดศูนย์ถ่ายภาพเต้านมอนุภาคโพสิตรอน (Positron Emission Mammography Center หรือ PEM) ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 18th Annual Asian Course in Temporal Bone/Ear Surgery เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการผ่าตัดโรคหู แก่แพทย์โสต ศอ นาสิก และแพทย์ประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบช่อดอกไม้แก่นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช โอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์ ในที่ประชุมกรมการแพทย์ ณ ห้องแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และทีมแพทย์ฉุกเฉินหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ หากเกิดความวุ่นวายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อมอบนโยบายและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสิน ต้อนรับ นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยวการโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ที่วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.02224  วินาที