หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]
ภาพกิจกรรม
1911นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสถานปฐมพยาบาล ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 รัฐอุตตรประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
1910นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์กรมการแพทย์ในการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิค วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
1909นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก”(World Cancer Day 2016) โดยมีนายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
1908 นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลฟื้นฟู (Nursing rehabilitation) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559
1907นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
1906นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 12 จังหวัดภาคเหนือ หัวข้อ “โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ภัยร้ายของชาวเหนือ” ณ โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
1905ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมบูธสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ในงานมหกรรมคอนเสิร์ต สวย ใส ปลอดภัย มั่นใจ สบส. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
1904แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นำทีมแพทย์ตรวจโรคทั่วไป และแพทย์ด้านจักษุวิทยาตรวจสุขภาพกาย สุขภาพตา และจ่ายยา มอบแว่นตา แก่พระภิกษุที่มีปัญหาด้านสายตาจัดโครงการ “ดวงตาเห็นธรรม ส่งเสริมสุขภาพกาย” ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพตา แด่พระภิกษุสงฆ์ ในกลุ่มเป้าหมาย พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประมาณ ๕๐๐ รูป ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
1903นายแพทย์ประสงค์ โอนพรัตน์วิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านควบคุมภายใน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม “โครงการความร่วมมือสนับสนุนพัฒนาระบบสุขภาพด้านโรคผิวหนัง ระหว่างสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 4” โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
1902ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยการสวมสายรัดข้อมือ วันมะเร็งโลกให้กับนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.06018  วินาที