หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "หนึ่งทศวรรษกับการเปลี่ยนแปลง" โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับบริจาคไมล์สะสม แลกเป็นบัตรโดยสารรางวัลรับส่ง ผู้ป่วยและญาติ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2557 โดยคณะอนุกรรมการป้องกันอันตรายและความเสียหายจากอัคคีภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน (อสม.) เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี อสม.เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมประจำปี 2557 เรื่อง “งานทันตกรรมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและเครือข่ายวิชาการหน่วยบริการโรคหลอดเลือดสมอง และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีกล่าวนำเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อรองรับการระบาดของโรค Ebola ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพีธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.03120  วินาที