หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210]
ภาพกิจกรรม
2707สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร” โดยมี นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและคณะศัลยแพทย์เข้าร่วมโครงการ ณ เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลลำปาง เพื่อสนองนโยบาย 1 เขตสุภาพ 1 ศูนย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อนำดีขั้นสูง ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
2706โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นประธาน ณ วัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
2705พิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2560) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวขนิษฐา มินวงษ์ เลขานุการกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุกรม กรมการการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหลวง
2704นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2560
2703นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาล(หลักสูตร 5 วัน) Cancer nurse Coordinator ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
2702พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ "เมืองสุขภาพดี วิถีไทย" ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ นางสาวขนิษฐา มินวงษ์ เลขานุการกรมการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณกรมการแพทย์ ที่ส่งหน่วยงานในสังกัดมาจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและให้บริการตรวจสุขภาพดวงตา ผิวหนังและช่องปากได้แก่ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันทันตกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยยอดจำหน่ายรวมของตลาดเมืองสุขภาพดี วิถีไทยทั้งสิ้น 46,200,000 บาท วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2560
2701 นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการอาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ เป็นรายการที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันเสาร์ เวลา 13.35 - 14.00 น. สำหรับการบันทึกเทปรายการในครั้งนี้ บันทึกเทปเรื่องความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง กับวิทยาลัยการอาชีพตรังในการ ผลิตนวัตกรรมเครื่องฉายแสงเฉพาะที่ โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ ห้องฉายแสง งานรังสีชีววิทยา โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
2700เครือข่าย ก.พ.ร. กรมการแพทย์ นำโดยคุณบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว กรมชลประทาน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2560
2699นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมการแพทย เมื่อวันที่ั 24 กุมภาพันธ์ 2560
2698นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดทำทะเบียน การตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล จัดโดยงานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งได้ถูกต้อง พร้อมทั้งการจัดทำรายงานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ในระดับโรงพยาบาลได้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพนักวิชาการสถิติและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 จำนวน 27 คนณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.02740  วินาที