หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160]
ภาพกิจกรรม
1773โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์นานาชาติ โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิด ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เดินเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลและพบปะกับประชาชนผู้มารับบริการ โดยมีนายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการ รพ.โรคผิวหนังฯ จ.ตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2558 ณ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
1772นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษ "ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
1771ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าว "อุบัติเหตุป้องกันได้" เพื่อบูรณาการการทำงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
1770นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ชั้น24 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
1769นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
1768นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เปิดการอบรม หลักสูตร “hearts 20th Annual Asian course in Temporal Bone/Ear Surgery ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวัน ที่ 4 พฤศจิกายน 2558
1767นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรง พยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “รู้และป้องกันไว้ปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านม” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
1766นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีฉลององค์กฐิน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยจะมีพิธีทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2558 ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
1765นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 10/2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
1764นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ 2558 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมงาน ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.04188  วินาที