หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228]
ภาพกิจกรรม
2916แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง โรคลมชักสำหรับเภสัชกร เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก การใช้ยาอย่างถูกต้องแก่เภสัชกรทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมประสพ รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
2915นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล "การจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน Pay for performance P4P" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2913นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ที เคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
2912แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร WHO Wheelchair Service Training Package -Intermediate level หลักสูตรอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ผู้อบรมเป็นนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ จำนวน ทั้งสิ้น 17คน ณ ห้องประชุมตึกพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
2910นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Innovations in Stroke ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือด สมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา เจริญกรุงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2909กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายโดย รศ.คลินิกแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร เเพทย์ที่ปรึกษาคลินิกนมแม่ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
2908กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายโดย รศ.คลินิกแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร เเพทย์ที่ปรึกษาคลินิกนมแม่ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
2907สถาบันโรคผิวหนังออกหน่วยประชาสัมพันธ์และรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 2560 เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาออนไลน์ด้านโรคผิวหนัง(คลินิกผิวหนัง online) ในการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
2906สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสครบรอบ 80 ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2905นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบช่อดอกไม้และร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.03321  วินาที