หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156]
ภาพกิจกรรม
2094สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัด “โครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิธัญญารักษ์ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559
2093สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละออง พระบาทรับเสด็จ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
2090กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฎิบัติการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย แก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 3, 4, 5 และ 6 โดยนายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559
2089กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฎิบัติการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย แก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 3, 4, 5 และ 6 โดยนายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559
2088 นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสินร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคและพิษภัยของการสูบบุหรี่ โดยมีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2559 "ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค" ณ อาคารผู้ป่วยนอกห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
2087โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำปาง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ชมรมรักษ์สมุนไพรจังหวัด ลำปางและวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัด “โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559” ภายใต้ประเด็นการรณรงค์ “ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค ” ณ หอ ประชุม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
2086กรมการแพทย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
2085นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารต้อนรับคณะผู้ ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
2084นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในขอบเขตของการร่วมพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
2083นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ การผ่าตัด รุ่นที่ 17 ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.03034  วินาที