หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257]
ภาพกิจกรรม
3260นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3256นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
3255แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อำนวยดารโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวงวันที่ 27 กรฎาคม 2560
3254แพทย์หญิงสายสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และชมรมผู้สูงอายุและจิตอาสา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3253แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกร่วมพิธี ณ สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
3252นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3251คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3248นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์งานกรมการแพทย์สู่ประชาชน พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมรูปแบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ตลอดจนฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3247โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ ผลงานวิชาการ เรื่อง Happiness and Quality of life for Patients receiving Dog therapy ในการประชุม 12th Asia Pacific Hospice Conference (APHC 2017) ณ Suntec convention and exhibition centre ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2017
3246นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.03249  วินาที