หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203]
ภาพกิจกรรม
2624โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดคลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยา และได้พระราชทานต้นประดู่ไว้ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2513 จึงได้จัดโครงการขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560
2621สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1 โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
2620วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณสมจิต ศิริสุข หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสถาบันสุขภาพเด็กฯ ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2619รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธีร พล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวง สาธารณสุข งาน ร่วมงาน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" ณ พระที่นั่งจักรีมหา ปราสาท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
2618โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ 6 ชั้น ประชุมพิจารณาผลฯ โดยมีผู้เสนอราคารวม 4ราย พร้อมตรวจความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย 9 ชั้น เมื่อวันที่31 มกราคม 2560
2617แพทย์หญิงธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการทีมระบบ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยการนำของนายแพทย์วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
2616นายแพทย์ปิยะ เกียรติเสวี นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคม ด้านวิชาการ ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 256
2615ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสครบรอบ 47 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงเปิดศูนย์วิจัยประสาท จังหวัดเชียงใหม่ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในปัจจุบัน) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดพิธีน้อมรำลึกถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพิธีทางสงฆ์เพื่อเป็นศิริมงคลในตอนเช้าและทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ที่บริเวณต้นประดู่พระราชทาน สวนหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560
2614นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "RUN FOR HEALTH ชมรมวิ่ง ราชวิถี" พร้อมนำบุคลากรกว่า 200 คน วิ่งรวมระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ สวนสันติภาพ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 60
2613หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีโทรทัศน์ TNN2 TNN24 สโมสรไลออนส์วาสุกรี บริษัทไทยลักษณ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม แสงส่องไทยด้วยรักจากใจมอบให้ผู้สูงอายุ ในโครงการ "คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ตรวจสายตาและมอบแว่นตาให้แด่ผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสืบสานปณิธานขององค์พ่อหลวง ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.01998  วินาที