หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา โดยมีนายแพทย์บุญชัย พิพัฒน์วณิชกุล ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ต้อนรับ ณ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนากฎหมายการแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ จัดโดยสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และบุคลากร กรมการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการวางยุทธศาสตร์ หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมการแพทย์ POST 2015 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวาง ศิลาฤกษ์ อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ทีมเจ้าหน้าที่ งานสุขศึกษา กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในการประชุมวิชาการ Screening day “ Known Cancer No cancer ” ครั้งที่ 2 / 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “The ASEAN Cooperation in Reading Pneumoconiosis Radiograph According to ILO Classification ” ณ โรงแรมคุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 7/2557 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการชุมนุมทางการเมือง ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญาลักษณ์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสที่นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลธัญญาลักษณ์เชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคคลระดับดีเด่น ด้านการบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.01560  วินาที