หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]
ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งในงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีตำบลพิชัย ประจำปี 2557 โดยให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตัวอย่างชิ้นเนื้อโรคมะเร็ง ตัวอย่างอาหารเสี่ยง อาหารป้องกันมะเร็งและให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องโรคมะเร็ง แจกเอกสารแผ่นพับ และอื่นๆ ณ หน้าลานสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานประจำเดือนเกิดเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็ง ณ โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้ ศพไม่มีญาติ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลในครั้งนี้และมีการบันทึกเทปผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอ รายการเดลินิวส์ออนไลน์ณ วัดอภัยทายาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับมอบรถนั่งคนพิการจำนวน 315 คัน จากมิสเตอร์เดวิด มาร์ก ซีเนียร์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประจำประเทศไทย (LDSC Thailand) เพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยอภิบาลคุณภาพชีวิต” โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ หออภิบาลคุณภาพชีวิต ชั้น 3 อาคารกัลยานิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย แถลงข่าว จินตลีลาการกุศล “เพลงจากดวงใจ ท่วงทำนองแห่งรัก" เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการออกแบบและแม่พิมพ์ขึ้นรูปเท้าเทียมระดับข้อเท้า สำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีพนักงานจากบริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง(ลำปาง) จำกัด คณะอาจารย์และนักเรียนนายสิบตำรวจ จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 จังหวัดลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.59799  วินาที