หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
ภาพกิจกรรม
2040โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินรายการพิธีกร ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
2039นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธี รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ชมรมพยาบาลลำปาง เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวเหนือและแสดงความกตัญญูต่อพยาบาลอาวุโส ชมรมพยาบาลลำปาง ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
2038นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 7/2559 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
2037นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการส่งนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ฝึกงานด้านการบริบาลเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ระหว่างกรมการแพทย์กับมหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
2036นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของกรมการแพทย์กับทิศทางของการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
2035นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
2034นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการ ประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 4/2559 และมอบช่อดอกไม้แสดงความ ยินดีกับนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มะเร็งลำปาง ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย นายแพทย์ ไพโรจน์ เครือกาญจนา จากโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2559 จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และ นาง สาวสุพัฒศิริ ทศพรพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรง พยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จากงานประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกรมการ แพทย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
2033นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาด้านโรคผิวหนัง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
2032นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรของชาวเหนือโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
2031โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอพรปีใหม่และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวล้านนาต่อไป ณ จวนผู้ว่าราชการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.03977  วินาที