หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]
ภาพกิจกรรม
2326บุคลากรสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ป่วยและญาติ นำโดยพญ.ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมจัดพิธีน้อมเกล้าฯถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
2325นายวีรวัต อุครานันท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ลงนามไว้อาลัยในสมุดลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ พร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
2324นายแพทย์ธนเดช สินธุเสก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
2323นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ แสงจากพ่อ ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยกล่าวถึงการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์ในช่วงเวลาของการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2322วันนี้ (18 ตุลาคม 2559) นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นประธานในพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเลิดสิน
2321นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
2320นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหารสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง โดยผู้เข้าร่วมโครงการมาจาก จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
2319นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
2318(วันนี้ 17 ตุลาคม 2559) นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ร่วมพิธี ณ บริเวณหอฉัน โรงพยาบาลสงฆ์
2317นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรม การแพทย์ ร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 กรมการแพทย์

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.02246  วินาที