หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279]
ภาพกิจกรรม
3540นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู "แสงสว่างแห่งปัญญา..ศิษย์ได้มาเพราะคุณครู" ณ ห้องประชุมเพชร นพรัตน์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 256
3539นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณวรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ปี 2560” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
3538ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมศิลปะ สร้างสุขวาดภาพสีอะคริลิก ในโครงการเสริมสร้างสุขภาพใจและเติมความ สุข ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง ชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
3533นายแพทย์ชินภัทร วัฒนสิน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปฐมพยาบาล เพื่อ ให้บริการประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดที่ 5 ท่าช้าง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
3531นายแพทย์สมภพ แสงกิตติไพบูลย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นประธานใน พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่ เลี้ยง (Preceptor) และการเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ หลักสูตรระยะสั้น สาขา การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ ณ โรงแรมแก รนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
3530คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาสัก การะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดที่ 5 ท่าช้าง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
3529หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการ "Thai Care Cloud:Health Care ICT Platform" ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ภายใต้ Theme "สาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
3528นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช และ นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมอภิปราย ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "การแพทย์และสาธารณสุขไทย 4.0 "เพื่อให้ความรู้และนโยบายการ ดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้ อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
3527โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วย คัดกรองสายตา โดยมีแพทย์หญิงวงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน นายแพทย์ ชำนาญการ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) บรรยายให้ความรู้ผู้สูงอายุและประชาชนในเทศบาลเมืองไร่ขิง ใน โครงการตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ลานหน้าเทศบาล เมืองไร่ขิง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
3526แพทย์หญิงประภาวรรณ เชาวะวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง มอบประกาศนียบัตร แพทย์ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.03271  วินาที