หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 4/2557 โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมความร่วมมือด้านการบริหารงานระหว่างกรมการแพทย์กับเขตบริการสุขภาพ ร่วมกับผู้บริหารเขตบริการสุขภาพ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระหว่างกรมการแพทย์และเขตบริการสุขภาพ” ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ( หลักสูตร 10 วัน ) รุ่นที่ 3 ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพร้อมขอพรปีใหม่เมืองแก่นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร อดีตผู้อำนวยการและที่ปรึกษาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ บ้านฤดูร้อน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานใน พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการ แพทย์ ร่วมพิธี ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และข้าราชการ กรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประชุมนิเทศติดตามและประเมินผลเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็ง เพื่อให้คุณภาพของข้อมูลด้านทะเบียนมะเร็งมีมาตรฐานและการรับส่งต่อผู้ป่วย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาลแม่พริกและโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 1.07787  วินาที