king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
เอกสารงานวิจัย
/ ผลงานวิชาการ
ช่วยกันตอบ
/ บอกให้รู้
ร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
เว็บไซต์กรมการแพทย์รูปแบบเดิม
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
STG
. mainpage
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ สโมสรทหารบก  1 เม.ย. 57
 กิจกรรมที่ 1
     นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ สโมสรทหารบก 1 เม.ย. 57
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  1 เม.ย. 57
 กิจกรรมที่ 2
     นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 เม.ย. 57
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ Lerdsin Sarcoma Day โดยมีนายแพทย์สมพงษ์  ตันจริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวรายงาน ณ โรง พยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
 กิจกรรมที่ 3
     นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ Lerdsin Sarcoma Day โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวรายงาน ณ โรง พยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์กล่าวรายงาน ณ สถาบันธัญญารักษ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
 กิจกรรมที่ 4
     นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์กล่าวรายงาน ณ สถาบันธัญญารักษ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวลักษิกา ไกรวินิจ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นนักรังสีแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57
 กิจกรรมที่ 5
     นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวลักษิกา ไกรวินิจ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นนักรังสีแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57
 อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์
 รายงานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 3 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557

 เอกสารประกอบการประชุมกรมการแพทย์ ประจำเดือนครั้งที่ 3 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557

 รายงานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 เอกสารประกอบการประชุมกรมการแพทย์ ประจำเดือนครั้งที่ 2 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 รายงานการประชุมกรมการแพทย์ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2557

 อ่านต่อ 
ข่าวกรมการแพทย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสุขภาพ
  ภาวะกระดูกสันหลังหักยุบในโรคกระดูกพรุน  โรคกระดูกพรุน พบในหญิงวัยหมดประจำเดือน หรือผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ทำให้กระดูกขาดความแข็งแรงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแม้เกิดจากแรงเพียงเล็กน ...

  Trigger Point ปวดเรื้อรัง ภัยเงียบชาวออฟฟิศ  ชีวิตคนทำงานยุคนี้ นับวันก็ยิ่งสะดวกสบายมากขึ้น เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ก็ทำประโยชน์ได้สารพัด แต่เพราะการนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ อย่างห ...

  มาป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันเถอะ  แม้จะยังไม่มีวิธีขจัดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง 100% แต่ก็มีวิธีปฏิบัติตัวและป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงได้ ดังนี้ ...

สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 24 เม.ย. 2557
115
 เดือน : เม.ย.
1,872
 ปี : 2557
18,593
ข้อมูลเผยแพร่กรมการแพทย์
Link

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th