king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
เอกสารงานวิจัย
/ ผลงานวิชาการ
ช่วยกันตอบ
/ บอกให้รู้
ร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
เว็บไซต์กรมการแพทย์รูปแบบเดิม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
BKK-KPI
STG
. mainpage
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์รดน้ำขอพรนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
 กิจกรรมที่ 1
     คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์รดน้ำขอพรนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยอภิบาลคุณภาพชีวิต” โรงพยาบาลสงฆ์   โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ หออภิบาลคุณภาพชีวิต ชั้น 3 อาคารกัลยานิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
 กิจกรรมที่ 2
     นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยอภิบาลคุณภาพชีวิต” โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ หออภิบาลคุณภาพชีวิต ชั้น 3 อาคารกัลยานิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์, รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและนายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีแทค ร่วมแถลงข่าว 1415 สายตรงร.พ.เด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 9 เม.ย. 57
 กิจกรรมที่ 3
     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์, รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและนายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีแทค ร่วมแถลงข่าว 1415 สายตรงร.พ.เด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 9 เม.ย. 57
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมีผู้บริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดต้อนรับ ณ สำนักพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
 กิจกรรมที่ 4
     นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมีผู้บริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดต้อนรับ ณ สำนักพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ สโมสรทหารบก  1 เม.ย. 57
 กิจกรรมที่ 5
     นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ สโมสรทหารบก 1 เม.ย. 57
 อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์
 รายงานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 3 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557

 เอกสารประกอบการประชุมกรมการแพทย์ ประจำเดือนครั้งที่ 3 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557

 รายงานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 เอกสารประกอบการประชุมกรมการแพทย์ ประจำเดือนครั้งที่ 2 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 รายงานการประชุมกรมการแพทย์ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2557

 อ่านต่อ 
ข่าวกรมการแพทย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสุขภาพ
  ภาวะกระดูกสันหลังหักยุบในโรคกระดูกพรุน  โรคกระดูกพรุน พบในหญิงวัยหมดประจำเดือน หรือผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ทำให้กระดูกขาดความแข็งแรงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแม้เกิดจากแรงเพียงเล็กน ...

  Trigger Point ปวดเรื้อรัง ภัยเงียบชาวออฟฟิศ  ชีวิตคนทำงานยุคนี้ นับวันก็ยิ่งสะดวกสบายมากขึ้น เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ก็ทำประโยชน์ได้สารพัด แต่เพราะการนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ อย่างห ...

  มาป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันเถอะ  แม้จะยังไม่มีวิธีขจัดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง 100% แต่ก็มีวิธีปฏิบัติตัวและป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงได้ ดังนี้ ...

สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 18 เม.ย. 2557
8
 เดือน : เม.ย.
2,975
 ปี : 2557
19,696
ข้อมูลเผยแพร่กรมการแพทย์
Link

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th