king
ACE
Loading
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทย์บุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์

DMS Inforgraphic

Logo กรมการแพทย์

DMS HDC

knowledgeportal

knowledgeportal

Healthcare-Technology-Summit 2016

สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ศูนย์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์
ACE
ETDA
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
ผลงานวิจัย
กรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
ปฏิทินการฝึกอบรม
วารสารกรมการแพทย์
สถิติการให้บริการ
ทางการแพทย์ ย้อนหลัง
ร่วมตอบแบบสำรวจ
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 28 มิ.ย. 2559
250
 เดือน : มิ.ย.
5,570
 ปี : 2559
37,641
.
BannerDms
BannerDms
BannerDms
zika
law-03062559
law-25265
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 แพทย์แนะสำรวจความผิดปกติของร่างกายก่อนโรคร้ายมาเยือน

 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ความร่วมมือโครงการ โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยาย่านนวัตกรรมโยธี ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 ?มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักรู้ไวรักษาหายได้

 แพทย์ชี้วัยทำงานที่ใช้ข้อเข่ามากเสี่ยงเป็น ข้อเข่าเสื่อม

 แพทย์เตือนใส่เสื้อผ้าเนื้อหนา รัดรูปในหน้าฝน เสี่ยงอับชื้นก่อโรคผิวหนัง

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์
> > > > >

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์
อ่านต่อ อ่านต่อ
การอบรม / การสัมมนา
อ่านต่อ อ่านต่อ
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- คำรับรอง กพร. - ข่าวประชาสัมพันธ์
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - เอกสารประกอบการประชุม
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ภารกิจผู้บริหาร - เอกสารเผยแพร่
- วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ความรู้การแพทย์ - สารกรมการแพทย์ - ข่าวสมัครงาน
- ยุทธศาสตร์ - ผลงานวิจัย กรมการแพทย์ - การอบรม/สัมมนา
- ประวัติกรมการแพทย์ - หลักสูตรการฝึกอบรม
- หน้าที่รับผิดชอบ - สถิติการให้บริการฯ ย้อนหลัง - ปฏิทินการฝึกอบรม
- หน่วยงานสังกัด - วารสารกรมการแพทย์ - Palliative and Hospice Care
  - วีดิทัศน์การแพทย์
  - กฎระเบียบ
  - รับเรื่องร้องเรียน