ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมการแพทย์

 internetuserprofile2015