วารสารกรมการแพทย์ DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES JOURNAL

วารสารกรมการแพทย์ยินดีรับบทความและผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาพิมพ์ลงในวารสาร จึง ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านส่งต้นฉบับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการส่งเรื่อง เพื่อลงพิมพ์ไปยังสำนักงานวารสารกรมการแพทย์

วารสารกรมการแพทย์ เป็นวารสาร กลุ่มที่ 1 TCI

TCI : Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)

วารสารกรมการแพทย์เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเป็นวารสารที่ผ่านการประเมินในกลุ่มที่ 1 ประโยชน์ที่ได้รับแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  • กลุ่มที่ 1 นักศึกษา : สามารถอ้างอิงบทความตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษา
  • กลุ่มที่ 2 ข้าราชการ : สามารถอ้างอิงบทความตีพิมพ์เพื่อขอปรับตำแหน่งทางวิชาการ
  • กลุ่มที่ 3 องค์กรหรือสถาบัน : สามารถอ้างอิงคุณภาพวารสารได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

Journal online systems : ระบบส่งบทความออนไลน์

ระบบส่งบทความออนไลน์ โดยสามารถส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ทางระบบออนไลน์ สามารถล๊อกอินได้ที่หน้าเว็บวารสารกรมการแพทย์...

บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ ต้องเข้าเงื่อนไขตามกฎของวารสารกรมการแพทย์เท่านั้น โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

เข้าสู่ระบบ JOS คลิกที่นี่>>>

Plagiarism Checker : ระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความออนไลน์

ระบบสำหรับตรวจสอบการคัดลอกวารสาร หรือการคัดลอกบางส่วนมา ระบบจะคำนวณเปอร์เซนต์คำที่ซ้ำกับบทความที่ตีพิมพ์ไปแล้ว

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่>>>

คำแนะนำสำหรับผู้นิพันธ์

สามารถเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลด ตามลิงค์ด้านล่าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>

JOURNAL DMS

Journal of the Department of Medical Services

สำนักงานวารสารกรมการแพทย์
อาคาร 5 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail: journaldms@dms.mail.go.th
โทร. 02-590-6276 แฟกซ์ 02-965-9862

จำนวนผู้เข้าชมเว็บweb page counter กำลังออนไลน์ website counter