กรมการแพทย์ กับ สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่

ตรวจสุขภาพอย่างไร ถึงจะพอดี


  วิธีเลือกขนมให้เด็กอย่างถูกวิธีเพื่อโภชนาการที่ดี  อธิบดีกรมการแพทย์ชี้เด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยสาเหตุที่สำคัญ คือการบริโภคของเด็กในยุคปัจจุบัน ที่หันมารับประทานขนมขบเคี้ยวมากกว่าอาหารม ...

  หนุ่มสาววัยทำงานยุคปัจจุบันเสี่ยงต่อโรคออฟฟิศซินโดรมเพิ่มขึ้น   อธิบดีกรมการแพทย์ชี้หนุ่มสาววัยทำงานยุคปัจจุบันเสี่ยงต่อโรคออฟฟิศซินโดรมเพิ่มขึ้น เน้นย้ำ ...

  กรมการแพทย์แนะประชาชนนั่งสวดมนต์ข้ามปีอย่างถูกวิธี  หมอใหญ่กรมการแพทย์แนะนั ่งสวดมนต์ข้ามปีให้ถูกวิธี ผู ้สูงอายุควรเลี ่ยงการนั ่งกับ พื้น พร้อมแนะปล่อยวางความวิตกกังวลต่างๆ เพื่อให้จิตใจสดชื่นพร้อม ...


หน่วยงานบริการของกรมการแพทย์
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
    รายชื่อแพทย์/ตารางออกตรวจ
    หนังสือ / คู่มือ / E-leanrinig
    หลักสูตรการอบรม

  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
    เลื่อนนัดผู้ป่วยทาง E-Mail
    ขั้นตอนมารับบริการ
    ถาม-ตอบข้อสงสัยความพิการ

   สถาบันประสาท
    ตารางเวรแพทย์ออกตรวจ
    ระบบนัดหมายแพทย์

   สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ
     กระดานถาม-ตอบ
     ร้องเรียน-แสดงความคิดเห็น

  สถาบันโรคทรวงอก
   ตารางแพทย์ออกตรวจ
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
    ลงทะเบียนรับบริการล่วงหน้า
    ตรวจคลีนิคพิเศษนอกเวลา
    ตารางแพทย์ออกตรวจ

  โรงพยาบาลราชวิถี
    ตารางออกตรวจแพทย์
    การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
    การตรวจแรงงานต่างด้าว

   โรงพยาบาลสงฆ์
    ตารางเวรแพทย์ออกตรวจ
    ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน

  สถาบันพยาธิวิทยา
    เว็บบอร์ด
    ติดต่อพยาธิแพทย์

  โรงพยาบาลเลิดสิน
    ตารางเวรแพทย์ออกตรวจ
  สถาบันโรคผิวหนัง
    บริการทั่วไปและตรวจรักษา  
     ตรวจคลีนิคพิเศษนอกเวลา
    ระบบนัดทางอินเตอร์เน็ต

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
    ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน
    นัดตรวจสุขภาพชาย-หญิง
    ยกเลิกนัด

   สถาบันธัญญารักษ์
    เว็บบอร์ด-สายด่วนยาเสพติด
    วิเคราะห์ข่าวออนไลน์

  สถาบันทันตกรรม
    ระบบนัดทันตแพทย์
    วีดีโอ ทันตกรรม


พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th