คำถามที่พบบ่อย/FAQ
GERD58 คืออะไร

GERD58 คือ ระบบบริหารดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย (MIS for Thailand Research and Development Index) ที่รองรับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ประสานงานหน่วยงาน เจ้าหน้าที่วช. ผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ ซึ่งช่วยในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศสำหรับใช้ในการจัดทำดัชนีการวิจัย การค้นหา และออกรายงานต่าง ๆ

ไม่มีบัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบ

สำหรับนักวิจัยที่ยังไม่มีบัญชีเข้าใช้งานระบบ GERD58 สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ register.php

ลืมรหัสผ่าน

หากลืมรหัสผ่านกรุณาไปที่หน้าเว็บเพจ forgetpassword.php

บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้

หากบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานในระบบได้ที่ checkuser.php


  • กรณีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบให้ติดต่อผู้ประสานงานเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ แต่หากหน่วยงานไม่มีผู้ประสานงานหน่วยงานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • กรณีมีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ให้ทำการตรวจสอบรหัสผ่านโดยไปที่หน้าลืมรหัสผ่านที่หน้าเว็บเพจ forgetpassword.php
  • หากชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง แต่ไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ในระบบไม่มีหน่วยงานที่ต้องการ

ในระบบไม่มีหน่วยงานที่ต้องการ กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหรือผู้ดูแลระบบ

พบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ

หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหรือผู้ดูแลระบบ