การติดต่อ/Contact

ที่อยู่/Address

 • กองทุนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

  ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนท์ จ.นนทบุรี 11000

  ด้านพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

  คุณสินีนาถ ปัญโญเหียง โทรศัพท์ 02-590-6155

  ด้านวิจัย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

  คุณจิราพร หิรัญรัตนธรรม โทรศัพท์ 02-590-6249

  ด้านวิชาการ สำนักวิชาการแพทย์

  คุณศิวาพร สังรวม โทรศัพท์ 02-590-6220 โทรสาร 02-591-8244
  คุณบุหลัน ภูสุดสูง โทรศัพท์ 02-590-6226 โทรสาร 02-591-8244
  คุณรัชนี บัวพืชน์ โทรศัพท์ 02-590-6055

แผนที่/Map

กองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์
88/23 ถ.ติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ อ.เมืองนนท์ จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-6220 และ 02-590-6226
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่มีความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป