ข้อมูล

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค

  • ที่อยู่: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • Email: webmaster@dms.mail.go.th
  • เบอร์โทร: 0-2590-6000
  • FAX: 0-2591-8253

วันเวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ - 08.30-16.30
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - ปิดทำการ