กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

แพทย์ พยาบาลและบุคลากร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน นอกจากนี้คณะจิตอาสา สบยช. ร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโพสพผลเจริญ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...