กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง โดยมีนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีในองค์กร ผ่านกิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมทำบุญ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...