กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การดับเพลิง ให้บุคลากรประจำหน่วยต่างๆได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 และร่วมฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ณ บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...