กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขต 6 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงานและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 โดยนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...