กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะกับกรมการศาสนา ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...