กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานการประชุม “การรับรองคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA (Pre-survey)“ โดยมีคณะกรรมการบริหาร ทันตแพทย์ และทีมพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์ ชลารักษ์ สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...