กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม ณ บริเวณพื้นที่ร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...