กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์รณรงค์วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีการจัดแสดงตัวอย่างผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง เมนูอาหารป้องกันมะเร็ง อาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...