กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง และบุคลากรโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ฝ่ายประสานงานกลาง และฝ่ายสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ทันตแพทย์หญิงสุมิตรา โปธา โรงพยาบาลเกาะคา นายพิเชฐ ทินอยู่ นายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเกาะคา เขต 2 เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...