กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดห้อง Co - Working Space เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเป็นพื้นที่ร่วมปฏิบัติการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรกรมการแพทย์ และบุคคลภายนอก ให้เกิดประโยชน์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องCo - Working Space กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...