กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อหารือนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...