กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และนางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...