นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา และรับฟังการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 14 ก.พ. 2563

     นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา และรับฟังการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH