นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายร่วมใจตรวจสภาพรถยนต์ รณรงค์ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5" โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และกระทรวงคมนาคม โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์ต้นแบบรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 เยี่ยมชมการสาธิตตรวจสภาพรถยนต์ และตรวจควันดำ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)และกรมการขนส่งทางบก ณ บริเวณที่จอดรถด้านข้างพิพิธภัณฑ์ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมอนามัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 14 ก.พ. 2563

     นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายร่วมใจตรวจสภาพรถยนต์ รณรงค์ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5" โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และกระทรวงคมนาคม โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์ต้นแบบรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 เยี่ยมชมการสาธิตตรวจสภาพรถยนต์ และตรวจควันดำ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)และกรมการขนส่งทางบก ณ บริเวณที่จอดรถด้านข้างพิพิธภัณฑ์ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมอนามัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH