ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญหนังสือลงนามรับสั่ง ถึงนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และหารือผู้เกี่ยวข้องเชิญบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวางแผนให้บริการ การวิจัย และกำหนดอัตราค่าบริการการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน-คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 14 ก.พ. 2563

     ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญหนังสือลงนามรับสั่ง ถึงนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และหารือผู้เกี่ยวข้องเชิญบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวางแผนให้บริการ การวิจัย และกำหนดอัตราค่าบริการการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน-คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH