นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พร้อมแพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะ เข้าพบนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ และประสานขอความร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชุมพร ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ในวันที่ 15 มกราคม 2563


วันที่ 15 ม.ค. 2563

     นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พร้อมแพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะ เข้าพบนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ และประสานขอความร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชุมพร ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ในวันที่ 15 มกราคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH