นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเก็บเกี่ยวดอกกัญชาในโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น และพิธีปลูกกัญชาระบบเปิด (Outdoor) ในโครงการปลูกต้นกัญชาระบบเปิดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้สายพันธุ์กัญชาได้มาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563


วันที่ 15 ม.ค. 2563

     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเก็บเกี่ยวดอกกัญชาในโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น และพิธีปลูกกัญชาระบบเปิด (Outdoor) ในโครงการปลูกต้นกัญชาระบบเปิดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้สายพันธุ์กัญชาได้มาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH