นางนิภา โภชนิกร ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ปรุง รัตนากร อาคารวิจัย 9 สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563


วันที่ 15 ม.ค. 2563

     นางนิภา โภชนิกร ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ปรุง รัตนากร อาคารวิจัย 9 สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH