โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติการบริหาร การพยาบาล (Nursing Administration Practicum) ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562


วันที่ 03 ธ.ค. 2562

     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติการบริหาร การพยาบาล (Nursing Administration Practicum) ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH