เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถาบันโรคทรวงอก จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการซองยาเก่าเราขอนะ นำโดยนายแพทย์เอนก? กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ประธานในพิธี นางพรรณี ศรีบุญซื่อ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และคณะบริหารสถาบันโรคทรวงอกร่วมเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม อาคาร 8 ชั้น 1 สถาบันโรคทรวงอก ภายในงานมีกิจกรม อาทิ การบรรยายให้ความรู้เชิญชวนให้ผู้รับบริการนำซองยาเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อมา (Recycle) และการมอบตู้เก็บซองยาเก่า กล่องรับคืนซองยาแก่หน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการซองยาเก่าเราขอนะภายในสถาบันโรคทรวงอก


วันที่ 03 ธ.ค. 2562

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถาบันโรคทรวงอก จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการซองยาเก่าเราขอนะ นำโดยนายแพทย์เอนก? กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ประธานในพิธี นางพรรณี ศรีบุญซื่อ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และคณะบริหารสถาบันโรคทรวงอกร่วมเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม อาคาร 8 ชั้น 1 สถาบันโรคทรวงอก ภายในงานมีกิจกรม อาทิ การบรรยายให้ความรู้เชิญชวนให้ผู้รับบริการนำซองยาเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อมา (Recycle) และการมอบตู้เก็บซองยาเก่า กล่องรับคืนซองยาแก่หน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการซองยาเก่าเราขอนะภายในสถาบันโรคทรวงอก


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH