แนวทางเวชปฏิบัติ


ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ.256230 เม.ย. 2562
2แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย26 ก.ค. 2561
3รายชื่อคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเบิกจ่ายยา Peramivir15 ธ.ค. 2560
4แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (Avian Influenza) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 256015 ธ.ค. 2560
5List disease of Palliative care and Functional unit26 ธ.ค. 2559
6โรคหนังเกล็ดปลา07 พ.ย. 2559
7แนวทางวินิจฉัยและดูแลหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยในระยะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ฉบับที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 255917 ต.ค. 2559
8แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย และดูแลรักษา โรคติดเชื่อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ฉบับที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 255917 ต.ค. 2559
9แนวทางเวชปฎิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข\r\nกรณีเตรียมรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 17 มี.ค. 2558
10แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย02 ก.ย. 2558
  • 1
รายการต่อหน้า1 - 10 ใน 10 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH