ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2559-2562(ต.ค.61-มี.ค.62)28 มิ.ย. 2562
2จำนวน case STEMI ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
3แนวทางการปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วย Fast trak STEMI เพื่อทำ PPCI สถาบันโรคทรวงอก28 มิ.ย. 2562
4แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย STEMI 256128 มิ.ย. 2562
5โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน28 มิ.ย. 2562
6ความพึงพอใจใน Stroke Unit28 มิ.ย. 2562
7สรุปรายงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ปี 256128 มิ.ย. 2562
8บทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกระทรวง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)28 มิ.ย. 2562
9แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง28 มิ.ย. 2562
10คู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก28 มิ.ย. 2562
11คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
12หลักเกณฑ์ต่างๆการบริหารทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2562
13กฎระเบียบข้าราชการ29 เม.ย. 2562
14กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
15กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
16กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
17กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
18กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
19กฎหมายด้านพัสดุ02 เม.ย. 2562
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 188 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH