ความรู้การแพทย์สำหรับประชาชน

ลำดับ
หน่วยงาน
วันที่เผยแพร่
หัวข้อ ความรู้การแพทย์สำหรับประชาชน
1
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 11 พ.ย. 2562

กรมการแพทย์ เตือนดื่มสุราคลายหนาวอันตรายถึงตาย

กรมการแพทย์ เตือนดื่มสุราคลายหนาวอันตรายถึงตาย
2
กรมการแพทย์ วันที่ 08 พ.ย. 2562

สธ. จัดบริการเชิงรุกช่วยคนพิการ จ.ระยอง เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ

สธ. จัดบริการเชิงรุกช่วยคนพิการ จ.ระยอง เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ
3
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 07 พ.ย. 2562

แพทย์ผิวหนังชี้โรคลมพิษต้องพยายามหาสาเหตุของโรคให้พบ

แพทย์ผิวหนังชี้โรคลมพิษต้องพยายามหาสาเหตุของโรคให้พบ
4
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 06 พ.ย. 2562

ภาวะร้ายใกล้ตัว หญิงตั้งครรภ์สู่ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ภาวะร้ายใกล้ตัว หญิงตั้งครรภ์สู่ภาวะครรภ์เป็นพิษ
5
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 30 ต.ค. 2562

แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระมัดระวังก่อนทำฟัน

แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระมัดระวังก่อนทำฟัน
6
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 24 ต.ค. 2562

สภาวะหัวใจล้มเหลว

สภาวะหัวใจล้มเหลว
7
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 24 ต.ค. 2562

แพทย์เตือนโรคเอ็มเอส ภัยเงียบใหม่วัยทำงาน

แพทย์เตือนโรคเอ็มเอส ภัยเงียบใหม่วัยทำงาน
8
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 ต.ค. 2562

กรมการแพทย์ชี้ “รู้ทันโรคชิคุนกุนยา” อีกหนึ่งภัยร้ายที่มาจากยุงลาย

กรมการแพทย์ชี้ “รู้ทันโรคชิคุนกุนยา” อีกหนึ่งภัยร้ายที่มาจากยุงลาย
9
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 24 ต.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังเตือนโรคพยาธิไชผิว ภัยร้ายใกล้ตัว

แพทย์ผิวหนังเตือนโรคพยาธิไชผิว ภัยร้ายใกล้ตัว
10
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 24 ต.ค. 2562

ดูแลสุขภาพผูสูงวัย ในช่วงฤดูหนาว

ดูแลสุขภาพผูสูงวัย ในช่วงฤดูหนาว
11
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 24 ต.ค. 2562

มะเร็งเต้านม มะเร็งร้ายหมายเลขหนึ่ง

มะเร็งเต้านม มะเร็งร้ายหมายเลขหนึ่ง
12
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 24 ต.ค. 2562

รมช.สธ.ห่วงสตรีไทย แนะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

รมช.สธ.ห่วงสตรีไทย แนะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
13
สถาบันทันตกรรม วันที่ 24 ต.ค. 2562

เด็กฟันผุไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เสี่ยงติดเชื้อลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง

เด็กฟันผุไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เสี่ยงติดเชื้อลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง
14
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 24 ต.ค. 2562

“Burn out” ภาวะหมดไฟ ไม่ใช่โรค

“Burn out” ภาวะหมดไฟ ไม่ใช่โรค
15
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 24 ต.ค. 2562

โรคท้าวแสนปม ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

โรคท้าวแสนปม ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
16
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 24 ต.ค. 2562

สธ.เผยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2562

สธ.เผยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2562
17
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 ต.ค. 2562

รู้ทัน ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ โรคที่เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย

รู้ทัน ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ โรคที่เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย
18
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 24 ต.ค. 2562

เด็กเสี่ยงรับฝุ่น PM 2.5 มากกว่าผู้ใหญ่

เด็กเสี่ยงรับฝุ่น PM 2.5 มากกว่าผู้ใหญ่
19
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 24 ต.ค. 2562

แพทย์ผิวหนัง เตือนอันตรายจากการสัก

แพทย์ผิวหนัง เตือนอันตรายจากการสัก
20
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 24 ต.ค. 2562

โรคเนื้อเน่า

โรคเนื้อเน่า
21
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 24 ต.ค. 2562

ปวดเจ็บบริเวณส้นเท้าหลังตื่นนอนบ่อยๆ ระวัง...เสี่ยงโรครองช้ำ

ปวดเจ็บบริเวณส้นเท้าหลังตื่นนอนบ่อยๆ ระวัง...เสี่ยงโรครองช้ำ
22
สำนักงานเลขานุการกรมและโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 24 ต.ค. 2562

ผลกระทบสุขภาพจาก PM2.5

ผลกระทบสุขภาพจาก PM2.5
23
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 24 ต.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะแม่มือใหม่ให้นมลูกอย่างถูกวิธี

กรมการแพทย์แนะแม่มือใหม่ให้นมลูกอย่างถูกวิธี
24
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 23 ก.ย. 2562

หมอตี๋แนะประชาชนดูแลสุขภาพรับอากาศเย็นหลงฤดู

หมอตี๋แนะประชาชนดูแลสุขภาพรับอากาศเย็นหลงฤดู
25
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 19 ก.ย. 2562

เลี่ยงการซักผ้า บิดผ้า ที่มากเกินไปก่อนเป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ

เลี่ยงการซักผ้า บิดผ้า ที่มากเกินไปก่อนเป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ
26
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 18 ก.ย. 2562

แพทย์ชี้โรคผื่นรูปเหรียญหายขาดได้

แพทย์ชี้โรคผื่นรูปเหรียญหายขาดได้
27
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 17 ก.ย. 2562

รู้ทันโรคน้ำกัดเท้า

รู้ทันโรคน้ำกัดเท้า
28
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 15 ก.ย. 2562

รพ.เมตตา ฯ เตือน น้ำปัสสาวะหยอดตาอาจตาบอด

รพ.เมตตา ฯ เตือน น้ำปัสสาวะหยอดตาอาจตาบอด
29
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 13 ก.ย. 2562

สบยช. เผยวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมากขึ้น แนะพ่อแม่ดูแล / เป็นแบบอย่างที่ดี

สบยช. เผยวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมากขึ้น แนะพ่อแม่ดูแล / เป็นแบบอย่างที่ดี
30
สถาบันทันตกรรม วันที่ 09 พ.ย. 2562

จัดฟันแฟชั่นในคลินิกเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อ อันตรายถึงชีวิต

จัดฟันแฟชั่นในคลินิกเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อ อันตรายถึงชีวิต
31
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 09 ส.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังเตือนประชาชนที่ถูกแมลงมีพิษกัด ต่อย ควรรีบไปพบแพทย์

แพทย์ผิวหนังเตือนประชาชนที่ถูกแมลงมีพิษกัด ต่อย ควรรีบไปพบแพทย์
32
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 09 มิ.ย. 2562

แพทย์แนะพ่อแม่สังเกตอาการลูก รับมือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

แพทย์แนะพ่อแม่สังเกตอาการลูก รับมือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
33
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 09 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์ห่วงใยประชาชนดูแลผิวหนังเลี่ยง “โรคน้ำกัดเท้า” ในภาวะน้ำท่วม

กรมการแพทย์ห่วงใยประชาชนดูแลผิวหนังเลี่ยง “โรคน้ำกัดเท้า” ในภาวะน้ำท่วม
34
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 28 ส.ค. 2562

สบยช. แนะวิธีจัดการปัญหาเมื่อลูกติดยาและก้าวร้าว

สบยช. แนะวิธีจัดการปัญหาเมื่อลูกติดยาและก้าวร้าว
35
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 23 ส.ค. 2562

แพทย์แนะอาหารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ลดการเกิดโรคซ้ำได้

แพทย์แนะอาหารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ลดการเกิดโรคซ้ำได้
36
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 22 ส.ค. 2562

แพทย์ชี้ “นิ่วในถุงน้ำดี” พบในหญิงมากกว่าชาย 1-2 เท่า

แพทย์ชี้ “นิ่วในถุงน้ำดี” พบในหญิงมากกว่าชาย 1-2 เท่า
37
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 21 ส.ค. 2562

สถาบันเวชศาสตร์ฯ เตือน “โรคท้องผูกในผู้สูงอายุ”

สถาบันเวชศาสตร์ฯ เตือน “โรคท้องผูกในผู้สูงอายุ”
38
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 ส.ค. 2562

แพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A H1N1

แพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A H1N1
39
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 16 ส.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะวิธีปฏิบัติตัวเรื่องการกลืนในผู้สูงอายุ

กรมการแพทย์แนะวิธีปฏิบัติตัวเรื่องการกลืนในผู้สูงอายุ
40
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 15 ส.ค. 2562

รพ.ราชวิถี โชว์นวัตกรรมผ่าตัดภาวะกระดูกหลังโก่งยึดติด ด้วยเทคนิคแผลเล็ก

รพ.ราชวิถี โชว์นวัตกรรมผ่าตัดภาวะกระดูกหลังโก่งยึดติด ด้วยเทคนิคแผลเล็ก
41
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 13 ส.ค. 2562

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แนะผู้สูงอายุปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แนะผู้สูงอายุปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง
42
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 08 ส.ค. 2562

แพทย์ชี้รู้เท่าทัน “โรคผื่นแพ้ต่อมน้ำมัน”

แพทย์ชี้รู้เท่าทัน “โรคผื่นแพ้ต่อมน้ำมัน”
43
กรมการแพทย์ วันที่ 08 ก.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) หมั่นสังเกตอาการ หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์

กรมการแพทย์แนะผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) หมั่นสังเกตอาการ หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์
44
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 08 มิ.ย. 2562

แพทย์แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับมือโรคกรดไหลย้อน

แพทย์แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับมือโรคกรดไหลย้อน
45
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 08 พ.ค. 2562

รพ.ราชวิถี เตือนหูอักเสบส่งผลต่อการได้ยิน

รพ.ราชวิถี เตือนหูอักเสบส่งผลต่อการได้ยิน
46
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 08 ก.พ. 2562

รพ.เมตตาฯ เตือน! ระวัง “ภัยจากคอนแทคเลนส์”

รพ.เมตตาฯ เตือน! ระวัง “ภัยจากคอนแทคเลนส์”
47
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี วันที่ 08 ม.ค. 2562

กรมการแพทย์เผยโรคไขกระดูกฝ่อ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว

กรมการแพทย์เผยโรคไขกระดูกฝ่อ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
48
กรมการแพทย์ วันที่ 30 ก.ค. 2562

โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา

โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา
49
กรมการแพทย์ วันที่ 30 ก.ค. 2562

ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์
50
กรมการแพทย์ วันที่ 23 ก.ค. 2562

หลักการนำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

หลักการนำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
51
กรมการแพทย์ วันที่ 22 ก.ค. 2562

อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้สารสกัดกัญชา

อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้สารสกัดกัญชา
52
กรมการแพทย์ วันที่ 15 ก.ค. 2562

ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้สารสกัดกัญชา

ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้สารสกัดกัญชา
53
กรมการแพทย์ วันที่ 07 ส.ค. 2562

แผนการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา

แผนการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา
54
กรมการแพทย์ วันที่ 07 ม.ค. 2562

3 สิ่งที่ผู้เริ่มใช้สารสกัดควรทราบ

3 สิ่งที่ผู้เริ่มใช้สารสกัดควรทราบ
55
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 30 ก.ค. 2562

รพ.ราชวิถี เตือน 8 สัญญาณร้าย ประจำเดือนผิดปกติ

รพ.ราชวิถี เตือน 8 สัญญาณร้าย ประจำเดือนผิดปกติ
56
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 26 ก.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังเตือนชาวนาระวังโรคเนื้อเน่าระบาดช่วงหน้าฝน อาจสูญเสียอวัยวะและรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้

แพทย์ผิวหนังเตือนชาวนาระวังโรคเนื้อเน่าระบาดช่วงหน้าฝน อาจสูญเสียอวัยวะและรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้
57
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 26 ก.ค. 2562

แพทย์แนะวิธีรับมือเมื่อลูกเป็นเด็กขี้กลัว

แพทย์แนะวิธีรับมือเมื่อลูกเป็นเด็กขี้กลัว
58
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 25 ก.ค. 2562

สถาบันประสาทวิทยาจัดกิจกรรมวันพาร์กินสัน 26 กรกฎาคม 2562

สถาบันประสาทวิทยาจัดกิจกรรมวันพาร์กินสัน 26 กรกฎาคม 2562
59
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 24 ก.ค. 2562

แพทย์แนะฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ

แพทย์แนะฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ
60
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 23 ก.ค. 2562

สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ แนะผู้สูงอายุออกกำลังกายสมองป้องกันสมองเสื่อม

สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ แนะผู้สูงอายุออกกำลังกายสมองป้องกันสมองเสื่อม
61
สถาบันทันตกรรม วันที่ 19 ก.ค. 2562

กรมการแพทย์เตือนฟันสึก กร่อน ต้องรีบรักษา

กรมการแพทย์เตือนฟันสึก กร่อน ต้องรีบรักษา
62
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 18 ก.ค. 2562

แพทย์แนะป้องกันตัวเองและบุตรหลานจากโรคไข้เลือดออก

แพทย์แนะป้องกันตัวเองและบุตรหลานจากโรคไข้เลือดออก
63
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 07 ต.ค. 2562

โรคหลอดเลือดสมอง Storke

โรคหลอดเลือดสมอง Storke
64
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 07 ต.ค. 2562

แพทย์แนะวิธีดูแลผิวในผู้สูงอายุ

แพทย์แนะวิธีดูแลผิวในผู้สูงอายุ
65
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 07 ก.ย. 2562

โรงพยาบาลราชวิถี แนะวิธีเลือกรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคตับ

โรงพยาบาลราชวิถี แนะวิธีเลือกรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคตับ
66
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 07 ส.ค. 2562

โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดเด็กช่วงฤดูฝน

โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดเด็กช่วงฤดูฝน
67
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 07 พ.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังเตือนประชาชนระวังแมงมุมมีพิษกัด

แพทย์ผิวหนังเตือนประชาชนระวังแมงมุมมีพิษกัด
68
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 07 ม.ค. 2562

แพทย์ชี้โรคเบาจืดในเด็ก เป็นแล้วรักษาไม่หาย ต้องกินยาตลอดชีวิต

แพทย์ชี้โรคเบาจืดในเด็ก เป็นแล้วรักษาไม่หาย ต้องกินยาตลอดชีวิต
69
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 25 มิ.ย. 2562

สบยช. รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สบยช. รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
70
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 24 มิ.ย. 2562

แพทย์แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจ

แพทย์แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจ
71
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 21 มิ.ย. 2562

แพทย์แนะดูแลสุขภาพลูกน้อยห่างไกลจากไข้หวัด

แพทย์แนะดูแลสุขภาพลูกน้อยห่างไกลจากไข้หวัด
72
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 19 มิ.ย. 2562

สบยช. เตือนภัย “สมองติดยา”นำไปสู่สมองพิการถาวร

สบยช. เตือนภัย “สมองติดยา”นำไปสู่สมองพิการถาวร
73
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ วันที่ 18 มิ.ย. 2562

กรมการแพทย์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

กรมการแพทย์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
74
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 14 มิ.ย. 2562

รพ.เมตตาฯ เตือน! พ่อ - แม่ รู้เท่าทัน “สุขภาพตาเด็กในยุคดิจิทัล”

รพ.เมตตาฯ เตือน! พ่อ - แม่ รู้เท่าทัน “สุขภาพตาเด็กในยุคดิจิทัล”
75
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 13 มิ.ย. 2562

โรคลมชักในผู้ป่วยเด็กเรื่องไม่เล็ก และรักษาได้

โรคลมชักในผู้ป่วยเด็กเรื่องไม่เล็ก และรักษาได้
76
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 06 พ.ย. 2562

แพทย์แนะหลักปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและโรคแทรกซ้อนต่างๆ

แพทย์แนะหลักปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและโรคแทรกซ้อนต่างๆ
77
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 06 ต.ค. 2562

สบยช. เตือนนักเที่ยวกลางคืนนิยมเสพยาอี อันตรายถึงชีวิต

สบยช. เตือนนักเที่ยวกลางคืนนิยมเสพยาอี อันตรายถึงชีวิต
78
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 06 ก.ค. 2562

แพทย์เตือน อาการปวดท้องรุนแรงเมื่อมีประจำเดือน เสี่ยงป่วยเป็นช็อกโกแลตซีสต์

แพทย์เตือน อาการปวดท้องรุนแรงเมื่อมีประจำเดือน เสี่ยงป่วยเป็นช็อกโกแลตซีสต์
79
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 06 มิ.ย. 2562

สถาบันสุขภาพเด็กฯ ชี้ควันบุหรี่พิษภัยทำลายลูก

สถาบันสุขภาพเด็กฯ ชี้ควันบุหรี่พิษภัยทำลายลูก
80
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 06 พ.ค. 2562

สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ แนะ 11 วิธีป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ แนะ 11 วิธีป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
81
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 29 พ.ค. 2562

แพทย์เตือนสูบบุหรี่มาก เสี่ยงโรคร้าย อันตรายต่อชีวิต

แพทย์เตือนสูบบุหรี่มาก เสี่ยงโรคร้าย อันตรายต่อชีวิต
82
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 28 พ.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังเตือน “ภัยร้ายของการซื้อยารักษาสิวกินเอง”

แพทย์ผิวหนังเตือน “ภัยร้ายของการซื้อยารักษาสิวกินเอง”
83
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 24 พ.ค. 2562

แพทย์เผยอาการท้องเสียในเด็ก แนะพ่อแม่สังเกตได้

แพทย์เผยอาการท้องเสียในเด็ก แนะพ่อแม่สังเกตได้
84
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 23 พ.ค. 2562

แพทย์แนะประชาชนตื่นตัว ป้องกันตนเองจาก โรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต

แพทย์แนะประชาชนตื่นตัว ป้องกันตนเองจาก โรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต
85
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 22 พ.ค. 2562

กรมการแพทย์ เตือน! ภัยร้ายจากขนตาปลอม

กรมการแพทย์ เตือน! ภัยร้ายจากขนตาปลอม
86
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 21 พ.ค. 2562

แพทย์แนะออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหัวใจ

แพทย์แนะออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหัวใจ
87
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 16 พ.ค. 2562

แพทย์เตือนความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

แพทย์เตือนความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
88
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 14 พ.ค. 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือน “มะเร็งหลังโพรงจมูก” ภัยเงียบที่ควรระวัง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือน “มะเร็งหลังโพรงจมูก” ภัยเงียบที่ควรระวัง
89
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 13 พ.ค. 2562

ปรอท สารอันตรายในเครื่องสำอาง พิษภัยต่อร่างกายที่ควรทราบ

ปรอท สารอันตรายในเครื่องสำอาง พิษภัยต่อร่างกายที่ควรทราบ
90
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 13 พ.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังเตือนภัย อันตรายจากครีมหน้าขาว

แพทย์ผิวหนังเตือนภัย อันตรายจากครีมหน้าขาว
91
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 05 ต.ค. 2562

ลดคอเลสเตอรอล ป้องกันสารพัดโรค

ลดคอเลสเตอรอล ป้องกันสารพัดโรค
92
กรมการแพทย์ วันที่ 05 ส.ค. 2562

กัญชารักษาโรค

กัญชารักษาโรค
93
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 05 ก.ค. 2562

แพทย์แนะวิธีป้องกันอันตรายจากแสงแดด

แพทย์แนะวิธีป้องกันอันตรายจากแสงแดด
94
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 05 ก.พ. 2562

เมื่อลูกน้อยไม่อยากไปโรงเรียน

เมื่อลูกน้อยไม่อยากไปโรงเรียน
95
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 05 ม.ค. 2562

รพ.นพรัตนฯ เตือนกลุ่มเสี่ยงโรคที่เกิดจากคลื่นความร้อน

รพ.นพรัตนฯ เตือนกลุ่มเสี่ยงโรคที่เกิดจากคลื่นความร้อน
96
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 30 เม.ย. 2562

โรคข้อต่อขากรรไกร เช็คสักนิดก่อนจะสายเกินไป

โรคข้อต่อขากรรไกร เช็คสักนิดก่อนจะสายเกินไป
97
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 25 เม.ย. 2562

แพทย์แนะนำ ตรวจสุขภาพตาห่างไกลจากต้อหิน

แพทย์แนะนำ ตรวจสุขภาพตาห่างไกลจากต้อหิน
98
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 24 เม.ย. 2562

แพทย์เตือนไอเลือดออก อาจเสี่ยงเกิดโรคร้ายแรง

แพทย์เตือนไอเลือดออก อาจเสี่ยงเกิดโรคร้ายแรง
99
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 23 เม.ย. 2562

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง
100
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 19 เม.ย. 2562

แพทย์ชี้พฤติกรรมร้ายของมนุษย์ทำให้เกิดภาวะสมองฝ่อ

แพทย์ชี้พฤติกรรมร้ายของมนุษย์ทำให้เกิดภาวะสมองฝ่อ
101
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 17 เม.ย. 2562

แพทย์เตือนสารพิษในบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคร้ายทำลายหัวใจ

แพทย์เตือนสารพิษในบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคร้ายทำลายหัวใจ
102
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 04 พ.ย. 2562

กรมการแพทย์แนะหลัก “9 ประการ เพื่อชีวิตสดใสในวัยสูงอายุ”

กรมการแพทย์แนะหลัก “9 ประการ เพื่อชีวิตสดใสในวัยสูงอายุ”
103
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 04 ต.ค. 2562

สถาบันโรคผิวหนังเตือนภัยอันตรายจาก “แมงกะพรุนกล่อง”

สถาบันโรคผิวหนังเตือนภัยอันตรายจาก “แมงกะพรุนกล่อง”
104
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 04 ก.ย. 2562

สบยช. เตือนภัยเสพยาบ้า ยาไอซ์ ระวังฟันหลอ

สบยช. เตือนภัยเสพยาบ้า ยาไอซ์ ระวังฟันหลอ
105
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 04 พ.ค. 2562

แพทย์เตือนการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำคัญ ช่วยฟื้นชีวิตกลับมา

แพทย์เตือนการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำคัญ ช่วยฟื้นชีวิตกลับมา
106
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 04 เม.ย. 2562

แพทย์ผิวหนังเตือนอันตรายจากการใช้ “สบู่” ที่ไม่เหมาะกับผิว

แพทย์ผิวหนังเตือนอันตรายจากการใช้ “สบู่” ที่ไม่เหมาะกับผิว
107
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 04 มี.ค. 2562

โรค SIDS หรือโรคไหลตายในทารก ภัยเงียบที่ควรรู้

โรค SIDS หรือโรคไหลตายในทารก ภัยเงียบที่ควรรู้
108
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 04 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์ “เผย” เด็กเล็กเสี่ยงเป็นต้อหินได้

กรมการแพทย์ “เผย” เด็กเล็กเสี่ยงเป็นต้อหินได้
109
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 04 ม.ค. 2562

แพทย์แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

แพทย์แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
110
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 27 มี.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังแนะ ความคุ้มค่ากับการเติมเต็มผิวด้วย“คอลลาเจน”

แพทย์ผิวหนังแนะ ความคุ้มค่ากับการเติมเต็มผิวด้วย“คอลลาเจน”
111
สถาบันทันตกรรม วันที่ 26 มี.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะพ่อแม่ดูแลสุขภาพช่องปากลูกตั้งแต่แรกเกิด

กรมการแพทย์แนะพ่อแม่ดูแลสุขภาพช่องปากลูกตั้งแต่แรกเกิด
112
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 25 มี.ค. 2562

โรคลมชัก รู้ก่อน รักษาได้ หายไว

โรคลมชัก รู้ก่อน รักษาได้ หายไว
113
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 24 มี.ค. 2562

24 มีนาคม วันวัณโรคโลก สถาบันโรคทรวงอก เปิดเวทีเสวนาให้ความรู้วิชาการ แนะประชาชนรู้เท่าทัน ห่างไกลเชื้อวัณโรคดื้อยา

24 มีนาคม วันวัณโรคโลก สถาบันโรคทรวงอก เปิดเวทีเสวนาให้ความรู้วิชาการ แนะประชาชนรู้เท่าทัน ห่างไกลเชื้อวัณโรคดื้อยา
114
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 22 มี.ค. 2562

รพ.ราชวิถี เตือนติดเชื้อในกระแสเลือด อันตรายถึงชีวิต

รพ.ราชวิถี เตือนติดเชื้อในกระแสเลือด อันตรายถึงชีวิต
115
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 18 มี.ค. 2562

แพทย์ชี้โรคโมยาโมย่า โรคหลอดเลือดสมองชนิดหนึ่ง เกิดได้น้อยแต่ไม่ควรมองข้าม

แพทย์ชี้โรคโมยาโมย่า โรคหลอดเลือดสมองชนิดหนึ่ง เกิดได้น้อยแต่ไม่ควรมองข้าม
116
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14 มี.ค. 2562

แพทย์เตือนพฤติกรรมเสี่ยงทำร้าย “ไต” แม้ไม่ได้กินเค็ม

แพทย์เตือนพฤติกรรมเสี่ยงทำร้าย “ไต” แม้ไม่ได้กินเค็ม
117
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 13 มี.ค. 2562

“มีนาคม” เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่

“มีนาคม” เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่
118
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 03 พ.ย. 2562

กรมการแพทย์ แนะนำอาหาร 5 หมู่ เป็นแหล่งสารอาหารที่ดีสำหรับเด็ก

กรมการแพทย์ แนะนำอาหาร 5 หมู่ เป็นแหล่งสารอาหารที่ดีสำหรับเด็ก
119
สถาบันทันตกรรม วันที่ 03 ส.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะวิธีรับมือปัญหาฟันโยก

กรมการแพทย์แนะวิธีรับมือปัญหาฟันโยก
120
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 03 มิ.ย. 2562

แพทย์แนะวิธีป้องกัน “ โรคผิวหนัง” ที่พบบ่อยในหน้าร้อน

แพทย์แนะวิธีป้องกัน “ โรคผิวหนัง” ที่พบบ่อยในหน้าร้อน
121
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 03 พ.ค. 2562

แพทย์ชี้ ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายในดวงตาเด็ก

แพทย์ชี้ ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายในดวงตาเด็ก
122
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 03 เม.ย. 2562

แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน หากพบอาการบ่งชี้ควรรีบพบแพทย์ทันที

แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน หากพบอาการบ่งชี้ควรรีบพบแพทย์ทันที
123
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 27 ก.พ. 2562

โรคประสาทหูเสื่อมความเสี่ยงของคนทำงาน

โรคประสาทหูเสื่อมความเสี่ยงของคนทำงาน
124
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 ก.พ. 2562

แผลกดทับ ภัยร้ายที่ต้องรู้

แผลกดทับ ภัยร้ายที่ต้องรู้
125
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 22 ก.พ. 2562

รพ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง) แนะ!น่ารู้กับโรคจุดภาพชัดเสื่อม

รพ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง) แนะ!น่ารู้กับโรคจุดภาพชัดเสื่อม
126
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 21 ก.พ. 2562

หากพบลูกมีรูปเท้าผิดปกติ ควรรีบรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้ อาจเดินผิดปกติ

หากพบลูกมีรูปเท้าผิดปกติ ควรรีบรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้ อาจเดินผิดปกติ
127
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 18 ก.พ. 2562

สัญญาณเตือนซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม ลูกฉี่รดที่นอน

สัญญาณเตือนซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม ลูกฉี่รดที่นอน
128
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 14 ก.พ. 2562

แพทย์เตือนนอนไม่หลับปัญหาหนักกว่าที่คิด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เสี่ยงอุบัติเหตุได้ง่าย

แพทย์เตือนนอนไม่หลับปัญหาหนักกว่าที่คิด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เสี่ยงอุบัติเหตุได้ง่าย
129
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 13 ก.พ. 2562

แพทย์แนะพ่อแม่ดูแลฟันน้ำนมลูก อย่าให้เสียไปก่อนวัยอันควร

แพทย์แนะพ่อแม่ดูแลฟันน้ำนมลูก อย่าให้เสียไปก่อนวัยอันควร
130
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 02 พ.ย. 2562

แพทย์แนะวิธีดูแล “อาการแพ้เหงื่อตัวเอง” จากภูมิแพ้ผิวหนัง

แพทย์แนะวิธีดูแล “อาการแพ้เหงื่อตัวเอง” จากภูมิแพ้ผิวหนัง
131
สถาบันทันตกรรม วันที่ 02 ส.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะ อาการของฟันที่ควรไปพบทันตแพทย์

กรมการแพทย์แนะ อาการของฟันที่ควรไปพบทันตแพทย์
132
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 02 ก.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะหลักในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

กรมการแพทย์แนะหลักในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
133
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 02 มิ.ย. 2562

สมองพิการ (ซี.พี.) พัฒนาการล่าช้า ในเด็ก

สมองพิการ (ซี.พี.) พัฒนาการล่าช้า ในเด็ก
134
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 02 เม.ย. 2562

แพทย์ผิวหนังแนะวิธีกำจัด “เหา”

แพทย์ผิวหนังแนะวิธีกำจัด “เหา”
135
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 02 ม.ค. 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนร่วมรณรงค์ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนร่วมรณรงค์ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
136
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 31 ม.ค. 2562

เมื่อลูกพูดคำหยาบ

เมื่อลูกพูดคำหยาบ
137
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 30 ม.ค. 2562

จักษุแพทย์ เตือน ! ไรขนตา ทำตาอักเสบ ติดเชื้อ

จักษุแพทย์ เตือน ! ไรขนตา ทำตาอักเสบ ติดเชื้อ
138
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 29 ม.ค. 2562

โรคกระดูกอักเสบ ภัยเงียบใกล้ตัว

โรคกระดูกอักเสบ ภัยเงียบใกล้ตัว
139
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 28 ม.ค. 2562

“สมองฝ่อถาวร” อันตรายจากสารระเหย

“สมองฝ่อถาวร” อันตรายจากสารระเหย
140
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 24 ม.ค. 2562

กินอย่างไรคุมเบาหวานให้อยู่หมัด

กินอย่างไรคุมเบาหวานให้อยู่หมัด
141
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 23 ม.ค. 2562

สบยช. แนะเทคนิคเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง

สบยช. แนะเทคนิคเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง
142
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 22 ม.ค. 2562

แพทย์ผิวหนังเผยฝุ่นPM 2.5 กับผลกระทบทางผิวหนัง

แพทย์ผิวหนังเผยฝุ่นPM 2.5 กับผลกระทบทางผิวหนัง
143
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 21 ม.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุหมั่นออกกำลังกาย

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุหมั่นออกกำลังกาย
144
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 18 ม.ค. 2562

แพทย์เตือน ระวังพฤติกรรมร้ายๆ ทำลายสมอง โดยไม่รู้ตัว

แพทย์เตือน ระวังพฤติกรรมร้ายๆ ทำลายสมอง โดยไม่รู้ตัว
145
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 17 ม.ค. 2562

โรงพยาบาลราชวิถี ห่วงวิถีชีวิตวัยทำงานเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหาร

โรงพยาบาลราชวิถี ห่วงวิถีชีวิตวัยทำงานเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหาร
146
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 15 ม.ค. 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ “เดือนมกราคม เดือนต้านภัยมะเร็งปากมดลูก”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ “เดือนมกราคม เดือนต้านภัยมะเร็งปากมดลูก”
147
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 01 พ.ย. 2562

กรมการแพทย์เตือนขนมขบเคี้ยว กลุ่มเสี่ยงอาหารโซเดียมสูง

กรมการแพทย์เตือนขนมขบเคี้ยว กลุ่มเสี่ยงอาหารโซเดียมสูง
148
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 01 ต.ค. 2562

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง
149
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 01 ก.ค. 2562

แพทย์แนะ “ผู้ป่วยเด็กโรคข้ออักเสบเอสพีเอในเด็ก มีชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดและมีโอกาสเกิดความพิการ”

แพทย์แนะ “ผู้ป่วยเด็กโรคข้ออักเสบเอสพีเอในเด็ก มีชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดและมีโอกาสเกิดความพิการ”
150
สถาบันทันตกรรม วันที่ 01 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์แนะดูแลช่องปากป้องกันคราบหินปูนทำร้ายสุขภาพเหงือกและฟัน

กรมการแพทย์แนะดูแลช่องปากป้องกันคราบหินปูนทำร้ายสุขภาพเหงือกและฟัน
151
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 26 ธ.ค. 2561

โรคผื่นผิวหนังอักเสบที่มือ

โรคผื่นผิวหนังอักเสบที่มือ
152
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 27 ธ.ค. 2561

หลอดลมอักเสบ ต้นเหตุอาการไอเรื้อรัง

หลอดลมอักเสบ ต้นเหตุอาการไอเรื้อรัง
153
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กรมการแพทย์เตือนพาเด็กเล็กเที่ยว เดินทางช่วงปีใหม่ เสี่ยงได้รับเชื้อโรค

กรมการแพทย์เตือนพาเด็กเล็กเที่ยว เดินทางช่วงปีใหม่ เสี่ยงได้รับเชื้อโรค
154
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ วันที่ 21 ธ.ค. 2561

กรมการแพทย์แนะปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

กรมการแพทย์แนะปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
155
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 20 ธ.ค. 2561

โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก

โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก
156
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 20 ธ.ค. 2561

กรมการแพทย์แนะเทคนิคการนอนในผู้สูงอายุ

 กรมการแพทย์แนะเทคนิคการนอนในผู้สูงอายุ
157
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 ธ.ค. 2561

กรมการแพทย์แนะดูแลสุขภาพ ห่างไกลไซนัสอักเสบเฉียบพลัน

กรมการแพทย์แนะดูแลสุขภาพ ห่างไกลไซนัสอักเสบเฉียบพลัน
158
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 13 ธ.ค. 2561

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง
159
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 12 พ.ย. 2561

แพทย์เตือน “6 สัญญาณอันตราย”มะเร็งผิวหนัง

แพทย์เตือน “6 สัญญาณอันตราย”มะเร็งผิวหนัง
160
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 12 ก.ค. 2561

10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
161
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 12 เม.ย. 2561

แพทย์แนะวิธีการปฏิวัติตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หากพบอาการบ่งชี้ควรรีบพบแพทย์ทันที

แพทย์แนะวิธีการปฏิวัติตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หากพบอาการบ่งชี้ควรรีบพบแพทย์ทันที
162
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 29 พ.ย. 2561

โรคอ้วนลงพุง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคอ้วนลงพุง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
163
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 พ.ย. 2561

ภาวะติดเชื้อในลำไส้

ภาวะติดเชื้อในลำไส้
164
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 15 พ.ย. 2561

แพทย์ผิวหนังชี้ โรคเพมฟิกัส ไม่ใช่โรคติดต่อ รักษาให้หายได้

แพทย์ผิวหนังชี้ โรคเพมฟิกัส ไม่ใช่โรคติดต่อ รักษาให้หายได้
165
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 21 พ.ย. 2561

แพทย์ผิวหนังชี้ โรค 4S เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

แพทย์ผิวหนังชี้ โรค 4S เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
166
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 20 พ.ย. 2561

โรคกอร์แฮม ดิซีส หรือภาวะกระดูกทำลายตัวเอง เป็นโรคที่ไม่มีสัญญาณเตือน หากรุนแรงอาจเสียชีวิต

โรคกอร์แฮม ดิซีส หรือภาวะกระดูกทำลายตัวเอง เป็นโรคที่ไม่มีสัญญาณเตือน หากรุนแรงอาจเสียชีวิต
167
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 16 พ.ย. 2561

กรมการแพทย์เผยสถิติมะเร็งในภาคเหนือ พบชายป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ขณะที่หญิงป่วยมะเร็งเต้านมมากสุด

กรมการแพทย์เผยสถิติมะเร็งในภาคเหนือ พบชายป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ขณะที่หญิงป่วยมะเร็งเต้านมมากสุด
168
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 11 ธ.ค. 2561

แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคแทรกซ้อนสูงกว่าปกติ หากพบอาการบ่งชี้ควรรีบพบแพทย์ทันที

แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคแทรกซ้อนสูงกว่าปกติ หากพบอาการบ่งชี้ควรรีบพบแพทย์ทันที
169
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 11 ก.ย. 2561

สบยช. แนะเทคนิคการเลิกสุราอย่างได้ผล

สบยช. แนะเทคนิคการเลิกสุราอย่างได้ผล
170
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 11 ส.ค. 2561

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรณรงค์เดือนพฤศจิกายนต้านภัยมะเร็งปอด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรณรงค์เดือนพฤศจิกายนต้านภัยมะเร็งปอด
171
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 11 ก.ค. 2561

โรคไมเกรน...ในเด็กไม่อันตราย สามารถป้องกันได้

โรคไมเกรน...ในเด็กไม่อันตราย สามารถป้องกันได้
172
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 11 เม.ย. 2561

กรมการแพทย์เตือน ! ระวัง “โรคตา” เหตุติดจอมาก

กรมการแพทย์เตือน ! ระวัง “โรคตา” เหตุติดจอมาก
173
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 11 พ.ค. 2561

แพทย์เตือนคนอ้วน นอนกรนเสียงดังเป็นประจำ เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ

แพทย์เตือนคนอ้วน นอนกรนเสียงดังเป็นประจำ เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ
174
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 11 ก.พ. 2561

แพทย์ผิวหนังชี้ “การเลือกใช้เครื่องสำอาง” อย่างไรสวยได้ไม่แพ้

แพทย์ผิวหนังชี้ “การเลือกใช้เครื่องสำอาง” อย่างไรสวยได้ไม่แพ้
175
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 29 ต.ค. 2561

โรคหินปูนเกาะกระดูกหู โรคใกล้ตัว อย่าปล่อยทิ้งไว้ รีบพบแพทย์ก่อนหูหนวกถาวร

โรคหินปูนเกาะกระดูกหู โรคใกล้ตัว อย่าปล่อยทิ้งไว้ รีบพบแพทย์ก่อนหูหนวกถาวร
176
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 26 ต.ค. 2561

แพทย์ชี้โรคอัมพาตรู้เร็วรักษาได้

แพทย์ชี้โรคอัมพาตรู้เร็วรักษาได้
177
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 25 ต.ค. 2561

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี้สัญญาณเตือนการแพ้อาหาร แนะเลี่ยงอาหารที่แพ้เพราะอาจเสียชีวิต

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี้สัญญาณเตือนการแพ้อาหาร แนะเลี่ยงอาหารที่แพ้เพราะอาจเสียชีวิต
178
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 24 ต.ค. 2561

แพทย์แนะผู้ป่วยโรคหัวใจออกกำลังกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดได้มากขึ้น

แพทย์แนะผู้ป่วยโรคหัวใจออกกำลังกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดได้มากขึ้น
179
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 19 ต.ค. 2561

สถาบันโรคผิวหนัง เตือน “ระวังการใช้กาวตราช้างลอกสิวเสี้ยน”

สถาบันโรคผิวหนัง เตือน “ระวังการใช้กาวตราช้างลอกสิวเสี้ยน”
180
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 19 ต.ค. 2561

ออกกำลังกาย งดเหล้า บุหรี่ อาหารรสเค็มจัด ห่างไกลกระดูกพรุน

ออกกำลังกาย งดเหล้า บุหรี่ อาหารรสเค็มจัด ห่างไกลกระดูกพรุน
181
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 16 ต.ค. 2561

เดือนตุลาคม ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เดือนตุลาคม ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม
182
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 10 ต.ค. 2561

โรคตาแห้ง ภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย

โรคตาแห้ง ภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย
183
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 10 ส.ค. 2561

ร.พ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง) ชวนป้องกัน “โรคตาขี้เกียจ” ในเด็ก

ร.พ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง) ชวนป้องกัน “โรคตาขี้เกียจ” ในเด็ก
184
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 10 ก.พ. 2561

ร.พ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง)เตือน ! ระวัง “โรคตาเหตุติดจอมาก”

ร.พ.เมตตาฯ (วัดไร่ขิง)เตือน ! ระวัง “โรคตาเหตุติดจอมาก”
185
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 10 ม.ค. 2561

แพทย์แนะ “โรคหูน้ำหนวกในเด็ก” เรื่องใกล้ตัว พ่อแม่ต้องใส่ใจ

แพทย์แนะ “โรคหูน้ำหนวกในเด็ก” เรื่องใกล้ตัว พ่อแม่ต้องใส่ใจ
186
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 28 ก.ย. 2561

แพทย์แนะวิธีการดูแลหัวใจให้แข็งแรง หากพบอาการบ่งชี้โรคหลอดเลือดหัวใจควรรีบพบแพทย์ทันที

แพทย์แนะวิธีการดูแลหัวใจให้แข็งแรง หากพบอาการบ่งชี้โรคหลอดเลือดหัวใจควรรีบพบแพทย์ทันที
187
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 28 ก.ย. 2561

กรมการแพทย์แนะเตรียมความพร้อมรับมือเข้าสู่วัยสูงอายุ

กรมการแพทย์แนะเตรียมความพร้อมรับมือเข้าสู่วัยสูงอายุ
188
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 27 ก.ย. 2561

รพ.ราชวิถี เตือนไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน อันตรายถึงชีวิต

รพ.ราชวิถี เตือนไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน อันตรายถึงชีวิต
189
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 25 ก.ย. 2561

กรมการแพทย์เผยอายุที่เพิ่มขึ้น ใช้งานคอไม่ถูกต้อง เสี่ยงกระดูกคอเสื่อม

กรมการแพทย์เผยอายุที่เพิ่มขึ้น ใช้งานคอไม่ถูกต้อง เสี่ยงกระดูกคอเสื่อม
190
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 ก.ย. 2561

แพทย์แนะวิธีดูแลตนเองป้องกันโรคบิด

แพทย์แนะวิธีดูแลตนเองป้องกันโรคบิด
191
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 19 ก.ย. 2561

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโรค

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโรค
192
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 18 ก.ย. 2561

สถาบันประสาทวิทยาจัดกิจกรรม 21 กันยายน วันอัลไซเมอร์โลก

สถาบันประสาทวิทยาจัดกิจกรรม 21 กันยายน วันอัลไซเมอร์โลก
193
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 17 ก.ย. 2561

ฉีด “ฟิลเลอร์” สวยได้ แต่อันตรายถ้าไม่ให้แพทย์ดูแล

ฉีด “ฟิลเลอร์” สวยได้ แต่อันตรายถ้าไม่ให้แพทย์ดูแล
194
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 09 ธ.ค. 2561

แพทย์แนะภาวะไขมันในเลือดสูงปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ก่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์แนะภาวะไขมันในเลือดสูงปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ก่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
195
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 09 พ.ย. 2561

กรมการแพทย์แนะพ่อแม่เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกด้วยวัคซีน

กรมการแพทย์แนะพ่อแม่เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกด้วยวัคซีน
196
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 09 พ.ย. 2561

1 ตุลาคม 2561 กรมการแพทย์ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ \"พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน\"

1 ตุลาคม 2561 กรมการแพทย์ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ \"พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน\"
197
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 09 ก.ค. 2561

กรมการแพทย์แนะการใช้ยาในผู้สูงอายุ

กรมการแพทย์แนะการใช้ยาในผู้สูงอายุ
198
โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 09 เม.ย. 2561

ข้อเข่าเสื่อมปัญหาสำคัญในพระสงฆ์สูงอายุ

ข้อเข่าเสื่อมปัญหาสำคัญในพระสงฆ์สูงอายุ
199
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 30 ส.ค. 2561

แพทย์เตือนแคะหูบ่อยอันตราย เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจทำให้แก้วหูทะลุ

แพทย์เตือนแคะหูบ่อยอันตราย เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจทำให้แก้วหูทะลุ
200
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 29 ส.ค. 2561

แพทย์ชี้ผู้ป่วย “อีสุกอีใส” ระวังโรคแทรกซ้อน

แพทย์ชี้ผู้ป่วย “อีสุกอีใส” ระวังโรคแทรกซ้อน
201
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 27 ส.ค. 2561

กรมการแพทย์ เตือน! รู้ทันโรค ต้อกระจก

กรมการแพทย์ เตือน! รู้ทันโรค ต้อกระจก
202
สถาบันทันตกรรม วันที่ 22 ส.ค. 2561

“ กรมการแพทย์แนะฟอกสีฟันไม่อันตราย แต่ควรปรึกษาหมอฟันก่อนทำ ”

“ กรมการแพทย์แนะฟอกสีฟันไม่อันตราย แต่ควรปรึกษาหมอฟันก่อนทำ ”
203
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 16 ส.ค. 2561

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุปฏิบัติตัวรับมืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุปฏิบัติตัวรับมืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุน
204
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 14 ส.ค. 2561

แพทย์แนะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

แพทย์แนะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
205
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 08 ต.ค. 2561

ทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่เพียงพอแล้ว

ทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่เพียงพอแล้ว
206
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 08 ก.ค. 2561

กรมการแพทย์แนะ 5 สัญญาณเช็คข้อสะโพกเสื่อม

กรมการแพทย์แนะ 5 สัญญาณเช็คข้อสะโพกเสื่อม
207
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 08 มิ.ย. 2561

บ้านที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

บ้านที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
208
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 23 ก.ค. 2561

ขาโก่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม

ขาโก่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม
209
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 25 ก.ค. 2561

แพทย์แนะ ก่อน Time out พ่อแม่อย่างเราต้อง Time in

แพทย์แนะ ก่อน Time out พ่อแม่อย่างเราต้อง Time in
210
สถาบันทันตกรรม วันที่ 24 ก.ค. 2561

กรมการแพทย์ แนะพ่อแม่สร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็ก

กรมการแพทย์ แนะพ่อแม่สร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็ก
211
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 20 ก.ค. 2561

กรมการแพทย์แนะแนวทางดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคหัวใจ

กรมการแพทย์แนะแนวทางดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคหัวใจ
212
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 ก.ค. 2561

“ปาฎิหาริย์ทางเสียง” สร้างได้ด้วยประสาทหูเทียม

“ปาฎิหาริย์ทางเสียง” สร้างได้ด้วยประสาทหูเทียม
213
โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 07 ต.ค. 2561

แพทย์เตือนต้อหิน ภัยเงียบในพระสงฆ์

แพทย์เตือนต้อหิน ภัยเงียบในพระสงฆ์
214
สถาบันทันตกรรม วันที่ 07 ก.ย. 2561

กรมการแพทย์เผยการจัดฟันที่เหมาะสมควรทำในช่วงอายุ 10-14 ปี เพราะร่างกายกำลังเติบโต

กรมการแพทย์เผยการจัดฟันที่เหมาะสมควรทำในช่วงอายุ 10-14 ปี เพราะร่างกายกำลังเติบโต
215
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 07 มี.ค. 2561

แพทย์เผยอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมี

แพทย์เผยอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมี
216
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 มิ.ย. 2561

แพทย์แนะอาการท้องผูก รู้ก่อน ป้องกันได้

แพทย์แนะอาการท้องผูก รู้ก่อน ป้องกันได้
217
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 07 ก.พ. 2561

แนะอาหารควบคุมเบาหวาน ควรเลือกบริโภคและปฏิบัติอย่างไร ให้คุมเบาหวานได้

แนะอาหารควบคุมเบาหวาน ควรเลือกบริโภคและปฏิบัติอย่างไร ให้คุมเบาหวานได้
218
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 20 มิ.ย. 2561

แนะผู้สูงอายุบริหารกล้ามเนื้อหูรูดช่วยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

แนะผู้สูงอายุบริหารกล้ามเนื้อหูรูดช่วยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้
219
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 19 มิ.ย. 2561

แพทย์ชี้ “แย่แน่ๆ ..ถ้าไม่ดูแลผิวหนังช่วงหน้าฝน”

แพทย์ชี้ “แย่แน่ๆ ..ถ้าไม่ดูแลผิวหนังช่วงหน้าฝน”
220
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 18 มิ.ย. 2561

แนะผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ปฏิบัติตนตามคำแนะนำแพทย์ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

แนะผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ปฏิบัติตนตามคำแนะนำแพทย์ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
221
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 13 มิ.ย. 2561

กรมการแพทย์เตือนข้อเท้าแพลง พลิก อย่าชะล่าใจ

กรมการแพทย์เตือนข้อเท้าแพลง พลิก อย่าชะล่าใจ
222
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 06 ก.ค. 2561

แพทย์แนะพ่อแม่ใส่ใจลูกหลานเตรียมรับมือโรคในหน้าฝน

แพทย์แนะพ่อแม่ใส่ใจลูกหลานเตรียมรับมือโรคในหน้าฝน
223
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 06 ก.ค. 2561

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญแค่ไหนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญแค่ไหนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก
224
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 06 พ.ค. 2561

แนะโรคหอบหืด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

แนะโรคหอบหืด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
225
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 24 พ.ค. 2561

กรมการแพทย์บูรณาการแนวทางป้องกันเบาหวานในพระสงฆ์

กรมการแพทย์บูรณาการแนวทางป้องกันเบาหวานในพระสงฆ์
226
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 23 พ.ค. 2561

แพทย์เตือน โรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต พบแพทย์ไว ได้รับการฟื้นฟู ลดความพิการได้

แพทย์เตือน โรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต พบแพทย์ไว ได้รับการฟื้นฟู ลดความพิการได้
227
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 16 พ.ค. 2561

แพทย์แนะให้คนไทยตื่นตัวโรคความดันโลหิตสูง

แพทย์แนะให้คนไทยตื่นตัวโรคความดันโลหิตสูง
228
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 21 พ.ค. 2561

ปวดหัวไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น สัญญาณอันตรายเสี่ยงภาวะไหล่ติด

ปวดหัวไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น สัญญาณอันตรายเสี่ยงภาวะไหล่ติด
229
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 17 พ.ค. 2561

กรมการแพทย์ ชี้สุขภาพช่องปากคุณแม่ มีผลต่อลูกในครรภ์

กรมการแพทย์ ชี้สุขภาพช่องปากคุณแม่ มีผลต่อลูกในครรภ์
230
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 05 พ.ย. 2561

แพทย์เผยลูกไม่ยอมไปโรงเรียน แนะพ่อแม่รับมืออย่างใจเย็น

แพทย์เผยลูกไม่ยอมไปโรงเรียน แนะพ่อแม่รับมืออย่างใจเย็น
231
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 05 ต.ค. 2561

แนะโรคอ้วนลงพุงเสี่ยงโรคร้าย ขจัดด้วยสูตร 2 : 1 : 1

แนะโรคอ้วนลงพุงเสี่ยงโรคร้าย ขจัดด้วยสูตร 2 : 1 : 1
232
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 05 ก.ย. 2561

แพทย์ชี้ผลิตภัณฑ์ผิวหนังศึกษาให้ดีก่อนใช้

แพทย์ชี้ผลิตภัณฑ์ผิวหนังศึกษาให้ดีก่อนใช้
233
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง วันที่ 05 ก.พ. 2561

การแยกโรคกลากและโรคเกลื้อน

การแยกโรคกลากและโรคเกลื้อน
234
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 05 ม.ค. 2561

8 หนทางสร้างสุขผู้สูงอายุ

8 หนทางสร้างสุขผู้สูงอายุ
235
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 30 เม.ย. 2561

5 วิธีห่างไกลนิ้วล็อก

5 วิธีห่างไกลนิ้วล็อก
236
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 27 เม.ย. 2561

โรค...หน้าร้อน

โรค...หน้าร้อน
237
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 26 เม.ย. 2561

8หนทางสร้างสุขผู้สูงอายุ

8หนทางสร้างสุขผู้สูงอายุ
238
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 พ.ย. 2561

5วิธีเล่นน้ำสงกรานต์

5วิธีเล่นน้ำสงกรานต์
239
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 พ.ย. 2561

สงกรานต์เตรียมพร้อมก่อนไปเที่ยว

สงกรานต์เตรียมพร้อมก่อนไปเที่ยว
240
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 พ.ย. 2561

กรมการแพทย์ แนะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

กรมการแพทย์ แนะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
241
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 พ.ค. 2561

แพทย์แนะผู้ปกครองเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงปิดเทอม

แพทย์แนะผู้ปกครองเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงปิดเทอม
242
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 ก.พ. 2561

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เล็งเห็นความสำคัญตั้ง “เดย์แคร์”

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เล็งเห็นความสำคัญตั้ง “เดย์แคร์”
243
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 30 มี.ค. 2561

รพ.เลิดสิน จัดงาน Lerdsin Sarcoma day เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

รพ.เลิดสิน จัดงาน Lerdsin Sarcoma day เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก
244
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 29 มี.ค. 2561

มากกว่าความสุข คือสุขภาพจิตที่ดีของลูก

มากกว่าความสุข คือสุขภาพจิตที่ดีของลูก
245
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 29 มี.ค. 2561

ไมเกรน...ในเด็ก

ไมเกรน...ในเด็ก
246
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง วันที่ 28 มี.ค. 2561

วิธีคัดกรองเบื้องต้น โรคหิด โรคผิวหนังอักเสบ โรคเกลื้อน และโรคกลาก

วิธีคัดกรองเบื้องต้น โรคหิด โรคผิวหนังอักเสบ โรคเกลื้อน และโรคกลาก
247
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 มี.ค. 2561

ดูแลไตให้แข็งแรง

ดูแลไตให้แข็งแรง
248
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 26 มี.ค. 2561

อาหารบำรุงสมอง...สำหรับเด็ก

อาหารบำรุงสมอง...สำหรับเด็ก
249
สำนักงานวิชาการแพทย์ วันที่ 03 ม.ค. 2561

จอประสาทตาหลุดลอก(Retinal Detachment)

จอประสาทตาหลุดลอก(Retinal Detachment)
250
สำนักงานวิชาการแพทย์ วันที่ 03 ม.ค. 2561

โรคตาแดง

โรคตาแดง
251
สำนักงานวิชาการแพทย์ วันที่ 03 ม.ค. 2561

การดูแลโรคตาเบื้องต้น

การดูแลโรคตาเบื้องต้น
252
สำนักงานวิชาการแพทย์ วันที่ 03 ม.ค. 2561

โรคหนังเกล็ดปลา(Ichthyosis)

โรคหนังเกล็ดปลา(Ichthyosis)
253
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 20 มี.ค. 2561

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
254
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 23 มี.ค. 2561

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน
255
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 22 มี.ค. 2561

แพทย์เตือนปวดท้องใต้ชายโครงขวาเสี่ยงเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน

แพทย์เตือนปวดท้องใต้ชายโครงขวาเสี่ยงเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน
256
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 19 มี.ค. 2561

ปวดบริเวณน่อง ไม่ใช่โรคข้อเข่าเสื่อม

ปวดบริเวณน่อง ไม่ใช่โรคข้อเข่าเสื่อม
257
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 03 ก.ค. 2561

เคล็ดลับง่ายๆ เพื่อผิวสวยสมวัย

เคล็ดลับง่ายๆ เพื่อผิวสวยสมวัย
258
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 03 พ.ค. 2561

แนะผู้ป่วยวัณโรคปอดรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เสริมสร้างภูมิต้านทานร่างกาย

แนะผู้ป่วยวัณโรคปอดรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เสริมสร้างภูมิต้านทานร่างกาย
259
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 23 ก.พ. 2561

อันตรายจากการสักผิวหนัง

อันตรายจากการสักผิวหนัง
260
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 22 ก.พ. 2561

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง(ALS)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง(ALS)
261
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 19 ก.พ. 2561

ผู้สูงอายุควรดูแลช่องปาก

ผู้สูงอายุควรดูแลช่องปาก
262
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 16 ก.พ. 2561

กรมการแพทย์ เผยวิธีตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อการคัดกรองและบำบัดรักษา

กรมการแพทย์ เผยวิธีตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อการคัดกรองและบำบัดรักษา
263
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 02 ธ.ค. 2561

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)
264
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 02 ธ.ค. 2561

ริมฝีปากสวย...ช่วยได้

ริมฝีปากสวย...ช่วยได้
265
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 02 มิ.ย. 2561

เวียนศีรษะบ้านหมุนไม่ใช่เรื่องเล่น

เวียนศีรษะบ้านหมุนไม่ใช่เรื่องเล่น
266
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 02 พ.ค. 2561

ข้อเข่าเสื่อม...โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ข้อเข่าเสื่อม...โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
267
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 02 ม.ค. 2561

วัณโรคกระดูก

วัณโรคกระดูก
268
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับมือวัยทองไม่ยากอย่างที่คิด

รับมือวัยทองไม่ยากอย่างที่คิด
269
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 29 ม.ค. 2561

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคใกล้ตัว วัยทำงาน

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคใกล้ตัว วัยทำงาน
270
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 26 ม.ค. 2561

“ไวรัสลงกระเพาะในเด็ก” อาการเหมือนไข้หวัด แนะผิดสังเกตพบแพทย์ทันที

 “ไวรัสลงกระเพาะในเด็ก” อาการเหมือนไข้หวัด แนะผิดสังเกตพบแพทย์ทันที
271
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 25 ม.ค. 2561

เสียงแหบเรื้อรัง มะเร็งกล่องเสียง

เสียงแหบเรื้อรัง มะเร็งกล่องเสียง
272
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 19 ม.ค. 2561

กระเพาะอักเสบ เสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร

กระเพาะอักเสบ เสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร
273
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 19 ม.ค. 2561

6 พฤติกรรมเสี่ยง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

6 พฤติกรรมเสี่ยง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
274
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 18 ม.ค. 2561

โรคสะเก็ดเงิน\"ไม่ใช่โรคติดต่อ\"คุณหมอคอนเฟิร์ม

โรคสะเก็ดเงิน\"ไม่ใช่โรคติดต่อ\"คุณหมอคอนเฟิร์ม
275
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 17 ม.ค. 2561

เลิกบุหรี่ห่างไกลโรคร้าย

เลิกบุหรี่ห่างไกลโรคร้าย
276
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 16 ม.ค. 2561

4วิธีเยียวยาเส้นเลือดขอด

4วิธีเยียวยาเส้นเลือดขอด
277
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 01 ส.ค. 2561

เล็บบอกโรค

เล็บบอกโรค
278
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 01 เม.ย. 2561

ดนตรีบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายความเครียดเพื่อผู้ป่วยและคนพิการ

ดนตรีบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายความเครียดเพื่อผู้ป่วยและคนพิการ
279
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 29 ธ.ค. 2560

ก่อนเดินทาง หยุดยาวนี้เตรียมสุขภาพให้พร้อม

ก่อนเดินทาง หยุดยาวนี้เตรียมสุขภาพให้พร้อม
280
สำนักงานเลขานุการ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 ธ.ค. 2560

“ภาวะยักษ์” อาการตัวสูงใหญ่ผิดปกติ ชี้หากรู้เร็ว รักษาทันลดโรคแทรกซ้อนได้

“ภาวะยักษ์” อาการตัวสูงใหญ่ผิดปกติ ชี้หากรู้เร็ว รักษาทันลดโรคแทรกซ้อนได้
281
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 20 ธ.ค. 2560

หนาวนี้พุทธศาสนิกชน อย่าลืมใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์

หนาวนี้พุทธศาสนิกชน อย่าลืมใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์
282
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 14 ธ.ค. 2560

ลมหนาวมาเยือน เตือนผู้ปกครองใส่ใจลูกน้อย

ลมหนาวมาเยือน เตือนผู้ปกครองใส่ใจลูกน้อย
283
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 12 ส.ค. 2560

5ทำ5ไม่ห่างไกลมะเร็ง

5ทำ5ไม่ห่างไกลมะเร็ง
284
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 29 พ.ย. 2560

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในสถานประกอบการ

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในสถานประกอบการ
285
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 28 พ.ย. 2560

4 ขั้นตอนดูแล แผลเบาหวานอย่างถูกต้อง

4 ขั้นตอนดูแล แผลเบาหวานอย่างถูกต้อง
286
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 27 พ.ย. 2560

12 วิธีถนอมสายตา ไม่ให้เสื่มก่อนวัยอันควร

12 วิธีถนอมสายตา ไม่ให้เสื่มก่อนวัยอันควร
287
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 24 พ.ย. 2560

หลัก 3 ข้อ ออกกำลังกายหัวใจแข็งแรง

หลัก 3 ข้อ ออกกำลังกายหัวใจแข็งแรง
288
สำนักงานเลขานุการ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 23 พ.ย. 2560

รู้ทัน พร้อมช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคลมชัก

รู้ทัน พร้อมช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคลมชัก
289
สำนักงานเลขานุการ โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 20 พ.ย. 2560

การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
290
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 16 พ.ย. 2560

โรคฟันผุในเด็ก

โรคฟันผุในเด็ก
291
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 13 พ.ย. 2560

เลือกอาหารสุขภาพ ถวายพระสงฆ์ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เลือกอาหารสุขภาพ ถวายพระสงฆ์ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
292
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 13 พ.ย. 2560

โรค มือ เท้า ปาก

โรค มือ เท้า ปาก
293
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 11 ส.ค. 2560

พร้อมก่อนออกวิ่ง

พร้อมก่อนออกวิ่ง
294
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 11 ม.ค. 2560

3สิ่งที่คุณจะพลาดหากไม่เริ่มตรวจสุขภาพสักที

3สิ่งที่คุณจะพลาดหากไม่เริ่มตรวจสุขภาพสักที
295
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 11 ม.ค. 2560

เติบโตสมวัยใส่ใจพัฒนาการ อายุ 0-18 ปีควรตรวจอะไรบ้าง

เติบโตสมวัยใส่ใจพัฒนาการ อายุ 0-18 ปีควรตรวจอะไรบ้าง
296
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 11 ม.ค. 2560

ตรวจสอบสุขภาพไม่เหมาะกับวัย ส่งผลร้ายมากว่าที่คิด

ตรวจสอบสุขภาพไม่เหมาะกับวัย ส่งผลร้ายมากว่าที่คิด
297
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 11 ม.ค. 2560

เพิ่มความแข็งแรง พร้อมสร้างความมั่นคงอายุ 18-60 ปีควรตรวจอะไร?

เพิ่มความแข็งแรง พร้อมสร้างความมั่นคงอายุ 18-60 ปีควรตรวจอะไร?
298
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 11 ม.ค. 2560

อายุยืน สุขภาพดี เริ่มต้นที่ดูแลตัวเอง

อายุยืน สุขภาพดี เริ่มต้นที่ดูแลตัวเอง
299
สำนักงานวิชาการแพทย์ วันที่ 25 ต.ค. 2560

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
300
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 20 ต.ค. 2560

เพ่งหน้าจอมือถือนานเสี่ยงโรคตาไม่รู้ตัว

เพ่งหน้าจอมือถือนานเสี่ยงโรคตาไม่รู้ตัว
301
โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 20 ต.ค. 2560

กระดูกพรุน

กระดูกพรุน
302
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 16 ต.ค. 2560

คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชน

คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
303
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 10 ธ.ค. 2560

ดื่มน้ำอย่างไรให้ได้ประโยชแก่ร่างกาย

ดื่มน้ำอย่างไรให้ได้ประโยชแก่ร่างกาย
304
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 10 ต.ค. 2560

แพทย์แนะ 5 วิธี เลือกของเล่นให้ลูก

แพทย์แนะ 5 วิธี เลือกของเล่นให้ลูก
305
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 10 ก.พ. 2560

สัญญาณเตือนอันตรายโรคหลอดเลือดสมอง

สัญญาณเตือนอันตรายโรคหลอดเลือดสมอง
306
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 18 ก.ย. 2560

บันได 3 ขั้น บำรุงรักษา พัฒนาสมอง ห่างไกลสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

บันได 3 ขั้น บำรุงรักษา พัฒนาสมอง ห่างไกลสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
307
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 09 ธ.ค. 2560

ไทรอยด์เป็นพิษ

ไทรอยด์เป็นพิษ
308
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 09 มิ.ย. 2560

นิทานให้อะไรกับเด็กๆ

นิทานให้อะไรกับเด็กๆ
309
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 ส.ค. 2560

SLE

SLE
310
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 08 ต.ค. 2560

สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง

สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง
311
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 24 ส.ค. 2560

9 สัญญาณอันตราย ไข้เลือดออกในเด็ก

9 สัญญาณอันตราย ไข้เลือดออกในเด็ก
312
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 16 ส.ค. 2560

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
313
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 16 ส.ค. 2560

เด็กๆ กับลมพิษ

เด็กๆ กับลมพิษ
314
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 08 ก.พ. 2560

เรื่องของสิว

เรื่องของสิว
315
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 17 ก.ค. 2560

ค่านิยมกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ค่านิยมกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
316
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 07 ก.ค. 2560

ค่านิยม

ค่านิยม
317
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 07 มิ.ย. 2560

ตักบาตรสุขภาพ

ตักบาตรสุขภาพ
318
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 30 มิ.ย. 2560

ดูพระอาทิตย์ทรงกลดอย่างไร? ให้ปลอดภัยต่อดวงตา

ดูพระอาทิตย์ทรงกลดอย่างไร? ให้ปลอดภัยต่อดวงตา
319
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 26 มิ.ย. 2560

10 วิธีหลีกหนียาเสพติด

10 วิธีหลีกหนียาเสพติด
320
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 23 มิ.ย. 2560

ลูกท้องร่วง อันตรายถึงช็อค

ลูกท้องร่วง อันตรายถึงช็อค
321
สำนักงานเลขานุการ โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 23 มิ.ย. 2560

รู้ทัน ข้อเข่าเสื่อม

รู้ทัน ข้อเข่าเสื่อม
322
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 16 มิ.ย. 2560

แพทย์แนะ 9 อาหารต้านมะเร็ง

แพทย์แนะ 9 อาหารต้านมะเร็ง
323
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 06 ก.ย. 2560

โรคผิวหนังมาพร้อมกับฝน

โรคผิวหนังมาพร้อมกับฝน
324
กรมการแพทย์ วันที่ 06 มิ.ย. 2560

ค่านิยม MOPH

ค่านิยม MOPH
325
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 31 พ.ค. 2560

แพทย์เผย 80% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหรี่

แพทย์เผย 80% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหรี่
326
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 29 พ.ค. 2560

ความรู้เรื่อง\"โรคมือเท้าปาก\" จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

ความรู้เรื่อง\"โรคมือเท้าปาก\" จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
327
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 24 พ.ค. 2560

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง
328
สำนักงานเลขานุการ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 พ.ค. 2560

รู้จัก \"ความดันโลหิตสูง\"

รู้จัก \"ความดันโลหิตสูง\"
329
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 23 พ.ค. 2560

การใช้ Cryotherapy

การใช้ Cryotherapy
330
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 15 พ.ค. 2560

เลือกของขวัญให้เด็กเรื่องเล็กๆ ที่ควรใส่ใจ

เลือกของขวัญให้เด็กเรื่องเล็กๆ ที่ควรใส่ใจ
331
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 05 มี.ค. 2560

สาเหตุการตายของทารกแรกเกิด

สาเหตุการตายของทารกแรกเกิด
332
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 26 เม.ย. 2560

หมูดิบ VS หูดับ

หมูดิบ VS หูดับ
333
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 26 เม.ย. 2560

สมองตาย! เจ้าชาย-เจ้าหญิงนิทรา

สมองตาย! เจ้าชาย-เจ้าหญิงนิทรา
334
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 19 เม.ย. 2560

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2560

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2560
335
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 19 เม.ย. 2560

กรมการแพทย์ เชิญร่วมกิจกรรม \"ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ\"

กรมการแพทย์ เชิญร่วมกิจกรรม \"ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ\"
336
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 พ.ย. 2560

โฉมใหม่ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โฉมใหม่ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
337
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 พ.ย. 2560

5 วิธีเล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดภัย...ห่างไกลโรคผิวหนัง

5 วิธีเล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดภัย...ห่างไกลโรคผิวหนัง
338
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 04 ก.ค. 2560

เสี่ยงตาย!! อันตรายจัดฟันแฟชั่น

เสี่ยงตาย!! อันตรายจัดฟันแฟชั่น
339
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 31 มี.ค. 2560

ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยง?....ไตเรื้อรัง

ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยง?....ไตเรื้อรัง
340
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 27 มี.ค. 2560

กรมการแพทย์โชว์ 3 นวัตกรรมสุดเจ๋งเพื่อคนพิการ

กรมการแพทย์โชว์ 3 นวัตกรรมสุดเจ๋งเพื่อคนพิการ
341
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 23 มี.ค. 2560

ออกกำลังกายดีต่อหัวใจ ห่างไกลโรค

ออกกำลังกายดีต่อหัวใจ ห่างไกลโรค
342
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 03 ก.ค. 2560

โรคประสาทตาเลื่อม

โรคประสาทตาเลื่อม
343
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 02 มิ.ย. 2560

โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน

โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน
344
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 02 มี.ค. 2560

โรคของคนทำงานออฟฟิศ

โรคของคนทำงานออฟฟิศ
345
สำนักงานนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 ม.ค. 2560

MOPH ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข

MOPH ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข
346
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 24 ม.ค. 2560

โรคต้อหิน

โรคต้อหิน
347
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 18 ม.ค. 2560

โรคที่มากับน้ำท่วม

โรคที่มากับน้ำท่วม
348
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 17 ม.ค. 2560

โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
349
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 01 พ.ย. 2560

กรมการแพทย์ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

กรมการแพทย์ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
350
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 29 ธ.ค. 2559

สุขภาพดีปีใหม่

สุขภาพดีปีใหม่
351
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 26 ธ.ค. 2559

\"เจลลี่โภชนา\" พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

\"เจลลี่โภชนา\" พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
352
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 15 ธ.ค. 2559

9 เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็ง

9 เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็ง
353
สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 12 ม.ค. 2559

กรมการแพทย์เตือนระวังแมลงด้วงก้นกระดก

กรมการแพทย์เตือนระวังแมลงด้วงก้นกระดก
354
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 24 พ.ย. 2559

1 คนให้ช่วยได้มากกว่า 8 ชีวิต

1 คนให้ช่วยได้มากกว่า 8 ชีวิต
355
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 24 พ.ย. 2559

รากฟันเทียมไทย

รากฟันเทียมไทย
356
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 16 พ.ย. 2559

มะเร็งเต้านม มะเร็งร้ายหมายเลขหนึ่งของหญิงไทย

มะเร็งเต้านม มะเร็งร้ายหมายเลขหนึ่งของหญิงไทย
357
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 16 พ.ย. 2559

ผู้สูงวัยออกกำลังกายห่างไกลโรค

ผู้สูงวัยออกกำลังกายห่างไกลโรค
358
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 11 เม.ย. 2559

รู้ไว้...ห่างไกลเบาหวาน

รู้ไว้...ห่างไกลเบาหวาน
359
ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์ วันที่ 28 ต.ค. 2559

กรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะวิธีปฏิบัติตัวห่างไกลไข้หวัดใหญ่

กรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะวิธีปฏิบัติตัวห่างไกลไข้หวัดใหญ่
360
สำนักงานวิชาการแพทย์ วันที่ 21 ต.ค. 2559

โรคหนังเกล็ดปลา (ichthyosis)

โรคหนังเกล็ดปลา (ichthyosis)
361
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 30 พ.ย. 2559

ตุลาคมทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ตุลาคมทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม
362
โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 ก.ย. 2559

เบาหวานควบคุมได้

เบาหวานควบคุมได้
363
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 07 เม.ย. 2559

รู้ให้ทัน...โรคสมองเสื่อม

รู้ให้ทัน...โรคสมองเสื่อม
364
กรมการแพทย์ วันที่ 07 เม.ย. 2559

ยาเสพติดเลิกไม่ยากและเลิกได้

ยาเสพติดเลิกไม่ยากและเลิกได้
365
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 25 พ.ค. 2559

ความจริง เรื่อง กัญชากับมะเร็ง

ความจริง เรื่อง กัญชากับมะเร็ง
366
กรมการแพทย์ วันที่ 05 มี.ค. 2559

ค่านิยมกรมการแพทย์

ค่านิยมกรมการแพทย์
367
กรมการแพทย์ วันที่ 04 พ.ย. 2559

คนพิการแขนขาขาดทั่วไทย ได้รับแขนขาเทียมครบ 100% ภายในปี 2559

คนพิการแขนขาขาดทั่วไทย ได้รับแขนขาเทียมครบ 100% ภายในปี 2559
368
กรมการแพทย์ วันที่ 04 ม.ค. 2559

รู้ทัน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

รู้ทัน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
369
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 03 ม.ค. 2559

ป้องกันได้ ห่างไกล มะเร็ง

ป้องกันได้ ห่างไกล มะเร็ง
370
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 03 ม.ค. 2559

เชิญชวนชาวไทย ร่วมแรงร่วมใจ ต้านมะเร็ง ตลอดปี 2559

เชิญชวนชาวไทย ร่วมแรงร่วมใจ ต้านมะเร็ง ตลอดปี 2559
371
สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 23 ก.พ. 2559

หลอดเลือดสมอง รู้ทัน รักษาได้

หลอดเลือดสมอง รู้ทัน รักษาได้
372
กรมการแพทย์ วันที่ 02 ก.พ. 2559

รักหัวใจ ดูแลหัวใจ ห่างไกลโรค

รักหัวใจ ดูแลหัวใจ ห่างไกลโรค
373
โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 01 ม.ค. 2559

ตักบาตรสุขภาพ อิ่มใจอิ่มบุญ

ตักบาตรสุขภาพ อิ่มใจอิ่มบุญ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH