กิจกรรมผู้บริหารกรม กิจกรรมผู้บริหาร

เอกสาร

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบการรักษาและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารงานในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  พร้อมด้วยนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบการรักษาและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ นายแพทย์ธรรมวิทย์  เกื้อกูลเกียรติ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารงานในพื้นที่ ณ  โรงพยาบาลสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบการรักษาและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารงานในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบการรักษาและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลระยอง โดยมีนายแพทย์สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วยไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง และนายแพทย์สุกิจ  บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลระยอง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารงานในพื้นที่ ณ  โรงเเรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง และโรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบการรักษาและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลระยอง โดยมีนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วยไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง และนายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลระยอง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารงานในพื้นที่ ณ โรงเเรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง และโรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

เอกสาร

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกองค์กรจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารทุกระดับร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการมุ่งมั่นและตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และร่วมเดินรณรงค์เป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ให้ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกองค์กรจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารทุกระดับร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการมุ่งมั่นและตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และร่วมเดินรณรงค์เป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ให้ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกองค์กรจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารทุกระดับร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการมุ่งมั่นและตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และร่วมเดินรณรงค์เป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ให้ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ 10 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ข่าวเด่นประเด็นร้อน ข่าวเด่นประเด็นร้อน

10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชวนคนไทยร่วมต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 1 ของคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

แพทย์แนะดูแลหัวใจปกป้องชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อทุกระบบในร่างกาย เราจึงควรดูแลหัวใจ ป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคร้ายทำลายหัวใจ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้หัวใจแข็งแรงปกป้องชีวิต

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

หมวดข่าวสาร หมวดข่าวสาร

หน่วยบริการ หน่วยบริการ

หน่วยบริการ แอพพลิเคชั่น

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH