กิจกรรมผู้บริหารกรม กิจกรรมผู้บริหาร

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

เอกสาร

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2562 โดยในการประชุมได้มีการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา และนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และส่งมอบเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับชมเชย ให้แก่นายสมบูรณ์ แสนเกรียง หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก เจ้าของผลงานหมุนปรับขยับองศา ทั้งนี้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2562 โดยในการประชุมได้มีการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา และนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และส่งมอบเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับชมเชย ให้แก่นายสมบูรณ์ แสนเกรียง หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก เจ้าของผลงานหมุนปรับขยับองศา ทั้งนี้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2562 โดยในการประชุมได้มีการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา และนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และส่งมอบเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับชมเชย ให้แก่นายสมบูรณ์ แสนเกรียง หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก เจ้าของผลงานหมุนปรับขยับองศา ทั้งนี้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

นายแพทย์วิสิทธิ์ กิติโชตน์กุล รองผู้อำนวยภารกิจบริการตติยภูมิ ประธานคณะกรรมการกีฬาและสันทนาการประจำปี 2562 ปิดการแข่งขันกีฬาเมตตาปิงปองลีก ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติงานประจำวัน สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข Happy Workplace ความสุขในที่ทำงาน และHappy Body สุขภาพกายดี Happy Relax การผ่อนคลายดี Happy Society สังคมดี และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริการทางการแพทย์ 4 ชั้น

นายแพทย์วิสิทธิ์ กิติโชตน์กุล รองผู้อำนวยภารกิจบริการตติยภูมิ ประธานคณะกรรมการกีฬาและสันทนาการประจำปี 2562 ปิดการแข่งขันกีฬาเมตตาปิงปองลีก ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติงานประจำวัน สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข Happy Workplace ความสุขในที่ทำงาน และHappy Body สุขภาพกายดี Happy Relax การผ่อนคลายดี Happy Society สังคมดี และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริการทางการแพทย์ 4 ชั้น

วันที่ 14 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

ข่าวเด่นประเด็นร้อน ข่าวเด่นประเด็นร้อน

หมวดข่าวสาร หมวดข่าวสาร

หน่วยบริการ หน่วยบริการ

หน่วยบริการ แอพพลิเคชั่น

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH